Arkiv - Lägesrapporteringar 2006 - 2013

RAR-projekten har genomfört lägesrapporteringar två gånger per år, som sammanställts i en rapport. Här har vi samlat sammanställningarna. (Lägesrapporteringen benämndes från början självvärdering).