Ikon Att Soka RAR Medel

Har du/ni en idé för samverkan och behöver medel för att genomföra den?
Här kan du läsa om hur du/ni kan gå tillväga för att söka finansiering via oss. 


Vilka insatser finansierar RAR?

RAR:s insatser ska i huvudsak riktas till utveckling av samverkan på en strukturell nivå.  I vägledningen "Vilka insatser finansierar RAR?" kan du/ni läsa om möjligheterna till finansiering från RAR, där även beredning och beslut beskrivs.
Vägledning "Vilka insatser finansierar RAR?" 
RAR:s verksamhetsplan 2015 

Mall & riktlinjer

RAR har utarbetat en mall, att användas som stöd, när förslag till RAR-insatser ska utformas. Vi har - utifrån skriften "Från mötesproffs till utvecklingsmotor" (SPeL-rapport nr 1 - 2013) - även utformat riktlinjer för styrning av RAR-finansierade insatser.
Ta del av RAR:s riktlinjer 
Hämta mallen