Ikon Tema RAR Liten

Nr 1-2015 - Så här fungerar RAR

 På uppdrag av styrelsen har RAR genomgått ett "renoverings- och organisationsarbete" under 2015. Resultat: Förbundets inriktning från 2016.


Så här fungerar RAR

RAR ska "stödja samverkan mellan medlemmarna för att utsatta grupper ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga samt för att uppnå ett förbättrat resursutnyttjande". Medlemmarna måste veta vad RAR kan finansiera och hur det ska gå till. Tillsammans med en arbetsgrupp har förbundschef Ola Wiktorson under 2015 arbetat med att tydliggöra RAR:s inriktning. Resultatet blev dokumentet "Samordningsförbundet RAR:s inriktning från 2016", som styrelsen beslutade om den 28 september. Nu har RAR ett dokument att rätta sig efter - RAR:s pengar är till för den verksamhet, som måste finnas i utrymmet mellan organisationerna....alltså samverkan.

De lokala samverkangrupperna (LSG) uppmanas att ta chansen att utveckla "sin" LSG-grupp och stärka samverkan med stöd av RAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsplanrar 2015 LitenRAR-året
klicka på bilden för större bild i nytt fönster