Beslut

Här har vi samlat beslutsdokument, som avser RAR-finansierade insatser från och med 2014


Insatser beslutade 2017 och 2018

Målgruppsanalys i Trosa-Gnesta (45/2018)
Tidiga insatser i samverkan Arbetsförmedling-Landsting-Arbetsgivare (46/2018)
Förlängning processledare 2018-2020 - övergripande styrelsebeslut
Förlängning TUNA i norra och västra länsdelen (06+21/2018)
Förlängning processledare för LSG i KFV (04/2018)

Drivhuset i Oxelösund (42/2017)
Ungdomens Hus i Nyköping-Oxelösund (41/2017) - beslutet hävdes 2018-09-21
Förlängning Vinka In i Katrineholm-Vingåker (12/2017)
Förlängning TUNA i Oxelösund-Nyköping  (37/2017)
Förlängning TUNA i KFV (21/2017)

Insatser beslutade 2016

Utredning Ungdomens Hus i Oxelösund (41/2016)
Processledare i GNOT - Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa - (40/2016)
Förlängning IPS Slussen i Nyköping (01/2016)
Förlängning Processledare i Eskilstuna (13/2016)
Förlängning Hälsoutbildning Campus i Oxelösund (38/2016)
Förlängning Vinka In i Katrineholm/Vingåker (12/2016)

Insatser beslutade 2015

Stegen i Eskilstuna (15/2015)
Processtöd i Gnesta (16/2015)
TUNA i Strängnäs (17/2015)
Utveckling av sociala företag - Coompanion 18/2015)
Processledare-ESF-ansökan unga, Katrineholm (19/2015)
Processledare-ESF-ansökan unga, Nyköping-Oxelösund (20/2015)
TUNA i KFV (21/2015)
Processledare-ESF-ansökan integration, Katrineholm-Vingåker (22/2015)
Processledare-ESF-ansökan integration högutbildade, Strängnäs (23/2015) 
Förlängning Processledare ESF-ansökan integration högutbildade, Strängnäs (23/2015)
TUNA i Eskilstuna - lokaler + förlängning (06/2015)
Processstöd ESF integration, Flen (24/2015)
Processtöd integration, Nyköping-Oxelösund (25/2015)
Utredning Ungdomstorg, Nyköping-Oxelösund (26/2015)
Processtöd integration, Eskilstuna (27/2015)
ACT-utbildning inom TUNA, nordvästra länsdelen (28/2015)
Suggestopediundervisning inom SFI, Oxelösund (29/2015)
Pilot "Steget till eget, Katrineholm/Vingåker (30/2015)
Projekt "RIGA", Strängnäs (31/2015)
Förlängning RIGA Strängnäs (31/2015)
Utvärdering (32/2015) av "Processledare" - "TUNA" (så kallat MEDiTUNA)  -  "Slussens IPS-projekt" - "Vinka In" - ESF-projekt IMA/IPS
Utbildning i suicidprevention (33/2015)
Utbildning IPS Katrineholm (34/2015)
Förstudie IPS ESF Eskilstuna (35/2015)
Hälsoskola Eskilstuna (36/2015)
TUNA Nyköping-Oxelösund (37/2015)
Hälsoutbildning Campus Oxelösund (38/2015)
Förlängning - Hälsoutbildning Campus (38/2016)
Utveckling affärsmannaskap Coompanion (39/2015)
Förlängning processledare KFV (04/2015)