Protokoll

Här har vi samlat protokoll från genomförda möten inom Samordningsförbundet RAR i Sörmland från 2015. Äldre protokoll finns på RAR-kansliet. För att komma till sidan med beslutsbilagor - klicka här


2018

Styrelse

2018-11-26                                                       2018-09-21
2018-05-31
2018-03-26
samt bilagorna:
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
Granskningsrapport 2017

 

Utvecklingsgrupp

 

Medlemsmöte

2018-11-26                                                          2018-03-26


2017


2016

Styrelse

2016-11-29
2016-09-23
2016-05-31
2016-03-22 
samt bilagorna:
Årsredovisning 2015
Granskningsrapport 2015
Svar på granskningsrapport 2015
Revisionsberättelse 2015

Beslut 13/2016 - Förlängning Processledare Eskilstuna-Strängnäs
Beslut 40/2016 - Processledare GNOT (Gnesta-Oxelösund-Nyköping-Trosa)

Arbetsutskott

2016-12-13
2016-11-15
2016-10-27 - telefonmöte
2016-10-17
2016-09-07
2016-05-02
2016-03-01 - telefonmöte
2016-02-23 - telefonmöte
2016-02-11 - telefonmöte
2016-02-04

Beredningsgrupp

2016-02-19

Medlemsmöte

2016-03-22


2015

Arbetsutskott

2015-12-14 samt bilagorna
Beslut 32/2015 - Samhällsekonomisk utvärdering IMA/IPS Eskilstuna
Beslut 31/2015 - Förlängning RIGA Strängnäs

2015-11-02
2015-10-15
2015-09-15
2015-05-13
2015-03-02
2015-01-27

Beredningsgrupp

2015-11-11
2015-09-28 (styrelse + beredningsgrupp)
2015-06-09
2015-02-17

Medlemsmöte

2015-03-18