Styrdokument

Samordningsförbundet RAR:s övergripande mål är att samordna medlemmarnas insatser så att individen ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Här har vi samlat RAR:s styrdokument - en del av äldre datum.Arsplanrar 2015 Liten

RAR bildas 9 juni 2005

När RAR bildades den 9 juni 2005 samlades representanter för de tolv medlemmarna vid en ceremoni.

Laddatvinnb185

Reptvinningsmaskinen laddas.....

 

Haerva185

 

 

 

 

 

 

 


Repet tvinnas samman 

Repola185

 

 

 

 

 

 

  


Förbundschefen med det tolvfärgade repet - symbolen för samverkan

Invign Rep2 Forminskadp1000883

Repet pryder väggen på RAR-kansliet