Aktivitetspeng

Varje LSG kan ansöka om medel för att genomföra samverkanskonferenser tillsammans med sina handläggare. Här samlar vi LSG:nas dukumentation såsom handlingsplaner och verksamhetsberättelser.


Aktivitetspeng

Inom ramen för updraget att främja samverkan har finansieringsstöd i form av "Aktivitetspeng" till de Lokala Samverkansgrupperna (LSG) anslagit sedan 2007.

Varje LSG kan ansöka om medel för att genomföra samverkanskonferenser eller motsvarande aktivitet tillsammans med sina handläggare. Genom att deltaga i förbundets utvecklingsarbete och andra aktiviteter, som ryms inom RAR:s verksamhetsplan, kan LSG:na ansöka och erhålla medel.

Kyrkan