EKUSIA - Pilot

Här kan du läsa beskrivning, beslut och annan dokumentation som rör insatsen EKUSIA - Pilot.

 


EKUSIA - Pilot

EU-projektet EKUSIA - Samhällsekonomisk utvärdering av sörmländskt integrationsarbete - har skapat en modell för att mäta effekter av integrationsinsatser. Den framtagna modellens verktyg är skapat för webbmiljö. Modellen kommer att prövas under ett pilotår, då uppgifter kommer att samlas in och bearbetas.
Fyra insatser - Arbetslinjen och Egenkraft i Katrineholm, Stegen i Eskilstuna och Campus i Nyköping - ingår under pilotåret. En utbildning i webbverktyget kommer att genomföras för anställda, som ska delta i någon av de fyra insatserna. Därefter påbörjas datainsamlingen. Arbetet med att färdigställa EKUSIA-modellen jämte webblösningen pågår under hösten 2014 och kommer att vara klart till utbildningen den 12 november.

 Pilot