Insatser inom ramen för EU

Här presenteras förbundets arbete med ESF-projekt. Nedan kan du läsa om våra pågående och avslutade projekt.
Vill du läsa om RAR:s insatser inför programperioden 2014-2020?  Klicka här 
Vill du läsa om Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige? Klicka här

Pågående EU-insatser

Projekt  - Hälsofrämjande Etablering

Projekt Hälsofrämjande Etablering är ett ESF-projekt där SKL är projektägare och där RAR bedriver 1 av 6 delprojekt.

Projekttet startade i november 2018 och håller på till 31 december 2020.

Lena Hallberg är projektledare.

Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Projekt - SSI

RAR har under flera år arbetat för att introducera suggestopedi, som är en alternativ språkinlärningsmetod inom SFI (svenska för invandrare). Under perioden 2017-02-01--2019-06-30 har RAR beviljats ESF-medel för utvärdering av metoden. För att kunna jämföra resultatet av denna utbildningsmetod jämfört med traditionell SFI-undervisning ska projektet utvärderas av personer med forskningskompetens. Både studieresultat och socioekonomiska effekter ska utvärderas. Lena Hallberg är projektledare.

Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Projekt - Klara

Projekt Klara riktar sig till långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor och sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunerna Oxelösund, Flen, Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna.

Projektet startar den 1 september 2019 och pågår till 30 juni 2022.

Projektet har en budget på ca 45 miljoner kr varav 21,5 miljoner kr är från ESF.

Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Avslutade EU-insatser

Projekt isak

2011 fick RAR 19,8 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för projekt isak, som vände sig till personer med invandrarbakgrund. Projektet genomfördes under perioden 2012-03-01--2014-06-30 inklusive en mobilseringsfas på sex månader. isak var ett jätteprojekt för att förbättra integrationsarbetet i Sörmland med hjälp av nya metoder och modeller. Projektet - som byggde på frivilligt deltagande - hade 376 deltagare. 75 fick arbete medan andra gick vidare till studier, åtgärdsanställning eller praktik.

Projektet upphandlade en så kallad Lärande utvärdering, som utfördes av European Minds Sweden.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

 

 

Projekt IBIS - Integrationsbygget i Sörmland

2016 beviljades RAR 17,2 miljoner kronor från Europeiska socialfonden(ESF) för länsprojekt IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland. Projektet pågick mellan 2016-2018. IBIS mål var att utveckla nya arbetssätt och metoder, som varaktigt bidrar till att förbättra etableringsarbetet i Sörmland. Projektet fokuserade på tre identifierade utvecklingsområden - Hälsa, Språk och Samverkan - vilka visar sig ha stor påverkan i integrationsprocessen.

Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Integrationslyftet

2017 Beviljades RAR fyra miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för projekt Integrationslyftet. Projektet pågick från augusti 2017 till december 2018 och avsåg utbildningsinsatser för cirka 600 personer från landstinget, länsstyrelsen och kommunerna i Sörmland. Syftet var att öka kunskapen om nyanlända för att stärka och förbättra integrationen på arbetsmarknaden samt att förbättra mottagandet hos de organisationer som möter nyanlända. Klicka här för att läsa projektbeskrivningen. Projektledare för Integrationslyftet va Anthony Ericson, som närmast kom från Landstinget Sörmland.

Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig