EU-strateg

Här berättade och rapporterade EU-strategen om sitt arbete

Första utlysningen öppnas den 2 mars: Socialfonden kommer att arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare och vi har ett spännande år framför oss, menar Åsa Fichtel, EU-strateg för samordningsförbunden i Sörmland, Västmanland och Uppsala län. Projekten ska leda till långsiktig strukturpåverkan och kommer att ha större fokus på målresultat. Två områden är prioriterade under 2015 - det ena handlar om att förhindra gymnasieavhopp och det andra om integration. Åsa uppmanar alla intresserade att starta ansökningsarbetet. //Rapport från Åsa 2015-01-16
Läs mer i Åsas informationsbrev och på www.esf.se - Läs om RAR:s insatser avseende Europeiska Socialfondens prioriterade områden

Ambition att skapa fler strategiska satsningar: 2014 har en ny programperiod påbörjats för EU:s strukturfonder, men inget av programmen är formellt beslutade av EU-kommissionen än. Under programperioden 2014-2020 är ambitionen att skapa fler strategiska satsningar för att effekterna av projekt ska bli bestående. projektägare blir strategiskt viktiga och kommer att axla ett större ansvar för att omsätta och implementera projekten i egna verksamheter. Aktörer uppmanas att ta vara på väntetiden genom att redan nu vässa och förankra idéer samt hitta samverkanspartners. Det är ännu inte klart när den första ansökningsomgången kan bli av. Däremot är en nationell lansering planerad till den 11 november, då samtliga program inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna presenteras. Läs hela Åsas "Senaste Nytt" //Rapport från Åsa 2014-10-03

Dokument Bild Gron

Plattform för samarbete - en beskrivning av processarbetet

Bild Asaf Formiskad

 

 

 

 

 

  Åsa Fichtel arbetade som EU-strateg för fem samordningsförbund (RAR i Sörmland, Uppsala län och Västmanlands tre förbund) under perioden 2014-01-03--2015-06-10 med placering i Uppsala. Åsa knöts bland annat till den förstudie inför EU 2020, som Regionförbundet genomförde.

Maila Åsa Fichtel, som nu arbetar som förbundschef i Samordingsförbundet i Uppsala län  tel: 018 - 18 58 43