IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland.
Ett EU-projekt 2016-2018

Här presenterar vi beskrivning, beslut och annan dokumentation om EU-projektet IBIS.


17,2 miljoner kronor för att förbättra integrationsarbetet i Sörmland

Strukturfondpartnerskapet har beviljat RAR 17,2 miljoner kronor för länsprojekt IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland. IBIS ska utveckla nya arbetssätt och metoder, som varaktigt bidrar till att förbättra etableringsarbetet i Sörmland. Projektet fokuserar på tre identifierade utvecklingsområden - Hälsa, Språk och Samverkan - vilka visar sig ha stor påverkan i integrationsprocessen.

Projektets mål sammanfaller med Sörmlandsstrategin 2020 och landstingets mål om Sörmland som Sveriges friskaste län 2025.

Dokument Bild Gron

Projektbeskrivning 

PressmeddelandeDokument Bild Gron

Dokument Bild Gron

Beslut 

 

Förslag till varaktig verksamhet för "Hälsoskolan"

Utifrån postitiva resultat och effekter av försöksverksamhet med hälsoskola - som bedrivits inom ramen för IBIS - föreslår projektets styrgrupp hur erfarenheterna kan tillvaratas. I det förslag som överlämnats till parterna beskrivs en struktur för en länstäckande hälsoskola i Sörmland. Klicka här för att läsa förslaget.

 

Pilotverksamhet "Hälsoskola - Fröslunda vårdcentral"

RAR avsätter medel till pilotverksamhet avseende Hälsoskola på Fröslunda vårdcentral. Verksamheten ska kvalitetsäkra hälsoperspektivet i ESF-ansökan IBIS,  men även lägga grund för en varaktig hälsoskoleverksamhet. Klicka här på att läsa beskrivningen och här för att läsa beslutet.

Dokument Bild GronProjektbeskrivning

Dokument Bild GronBeslut

Dokument Bild GronSlutrapport

 

Media uppmärksammar "Hälsoskola"

SVT Sörmland uppmärksammar Hälsoskolan på Fröslunda vårdcentral i Eskilstuna. . Länk till inslaget  

Pilotverksamhet "Hälsoutbildning - Campus Oxelösund" 

RAR avsätter medel till pilotverksamhet avseende hälsoutbildning på Capus i Oxelösund. Verksamheten ska kvalitetsäkra hälsoperspektivet i ESF-ansökan IBIS. I hälsoutbildningen ska nyanlända få lära känna det svenska sjukvårdssystemet samt få kunskap och medvetenhet om sina upplevelser.

Dokument Bild GronProjektbeskrivning

Dokument Bild GronBeslut

Dokument Bild GronBeslut förlängning

 

ESF-projekt IBIS uppmärksammas i media 

Sveriges Radio har uppmärksammat att Sörmland fått EU-pengar för att förbättra integrationarbetet. Projekt IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland - handlar om att förkorta tiden för en nyanländ att komma ut i arbete. Tanken är att man ska hitta goda metoder som kan leva kvar i den ordinarie verksamheten, säger RAR:s samordnare Kenny Sjöberg i en intervju. Länk till radioinslaget.

 

Rapporter

Avstämningsrapport juni 2016

Rapport från studieresa Potsdam, Berlin oktober 2016

Slutrapport utvärdering

 

Studiebesök från Tyskland

Den 9 till 11 oktober 2017 hade RAR besök av en delegation från Brandenburg i Tyskland. Studiebesöket berörde integrations- och arbetsmarknadsinsatser - områden där det finns flera likheter mellan Brandenburg och Sörmland. Klicka här för att läsa mer om besöket.

 

6,8 miljoner kronor från ESF för utvärdering av suggestopedi

Samordningsförbundet har under flera år arbetat för att introducera suggestopedi, som är en alternativ språkinlärningsmetod inom SFI-systemet. (SFI = svenska för invandrare). RAR ansökte om ESF-medel för utvärdering av suggestopedi - en ansökan som nu har beviljats. För att kunna jämföra resultatet av denna utbildningsmetod jämfört med traditionell SFI-undervisning ska projektet utvärderas av personer med forskningskompetens. Både studieresultat och socioekonomiska effekter ska utvärderas. Klicka här för att läsa ansökan i sin helhet. Klicka här för att läsa sammanfattningen. Klicka här för att läsa bilaga 1 - jämställdhet. Klicka här för att läsa bilaga 2 - tillgänglighet.

Projektledare för suggestopedisk språkinlärning, SSI, är Lena Hallberg

Kenny Ansiktsbild RAR 
Kenny Sjöberg
IBIS huvudprojektledare
Maila Kenny
Mobil: 072 - 243 40 72

Organisation IBIS Minskad

För större bild - klicka här eller på bilden

Gra Avdelare

IBIS Länsstyrgrupp

Ola Wiktorson, RAR i Sörmland
Kenny Sjöberg, RAR i Sörmland
Aina Nilsson, Landstinget Sörmland
Katarina Enqvist Bolin, Arbetsförmedlingen
Ola Nordqvist, Flens kommun
Peter Rasmussen, Oxelösunds kommun
Anna-Lena Ramstedt, Katrineholms kommun

Samarbetsavtal IBIS 2016-2018

Gra Avdelare

Länsstyrgruppens möten 2018

4 maj e m 
30 november e mGra Avdelare

Länsstyrgruppens protokoll 2017

22 september
4 maj
3 mars

Gra Avdelare

Länsstyrgruppens protokoll 2016

28 november
20 september
9 juni
21 mars

 

 

 

Euflagga Socfond