Integrationslyftet

Ett ESF-projekt augusti 2017 till december 2018

Här presenterar vi beskrivning, beslut och annan dokumentation om ESF-projektet Integrationslyftet.


 

Fyra miljoner kronor från ESF till projekt Integrationslyftet

RAR har beviljats fyra miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för projekt Integrationslyftet. Projektet ska pågå från augusti 2017 till december 2018 och avser utbildningsinsatser för cirka 600 personer från landstinget, länsstyrelsen och kommunerna i Sörmland. Syftet är att öka kunskapen om nyanlända för att stärka och förbättra integrationen på arbetsmarknaden samt att förbättra mottagandet hos de organisationer som möter nyanlända. 
Projektledare för Integrationslyftet är Anthony Ericson, som närmast kommer från Landstinget Sörmland.

Logga Bild Forminskad


Projektbeskrivning                                          

Pressmeddelande

Slutrapport utvärdering

 

Inom projektet har fyra foldrar tagits fram -  Integrationslyftet, Hälsoskolan, Framgångsrikt bemötande och Basal kroppskännedom.

 

Bild2 Med Text Folder Integrationslyftet                                    Bild2 Med Text Folder Halsoskola
Folder - Integrationslyftet     Folder - Hälsoskola

 

Framgangsrikt Bemotande Bild2                                   

 
Bild3 Basal Kroppskannedom

 

 

Folder - Framgångsrikt bemötande     Folder - Basal kroppskännedom

 

Via Integrationslyftet erbjuds du som arbetar i kommun, landsting, Länsstyrelsen och Försäkringskassan att delta i föreläsningar och workshops kring hur vi bemöter nyanlända.
Foldern Framgångsrikt bemötande beskriver föreläsningarna.Anmalan Knapp

Du kan se Milad Mohammadis föreläsning "Milads resa - en berättelse om att växa upp och etablera sig som nyanländ i Sverige" . Filmen pågår drygt en timme. Se Film Knapp Ljusgra Genomskinlig

2018-11-28 bjöd Integrationslyftet in till spridningskonferens. Under dagen presenterades bland annat resultat av projektets utbildningsinsatser och fördelar med hälsoskola. Klicka på "Läs mer"-knappen för att läsa inbjudan.

Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

 

Foto Anthony 3
Anthony Ericson
projektledare
Maila Anthony
Mobil: 070 - 544 30 85

Gra Avdelare

Om projektet:

Anthony beskriver projektet så här Gra Avdelare

Styrgrupp

Ola Wiktorson, RAR i Sörmland
Kenny Sjöberg, RAR i Sörmland
Thure Morin, Eskilstuna kommun
Catharina Frändberg, Regionförbundet Sörmland
Mats Henningsson, Landstinget Sörmland

Gra Avdelare

Styrgruppens möten 2018

9 februari -  Protokoll
24 augusti e m - ProtokollGra Avdelare

Styrgruppens protokoll 2017

2017-10-13

Gra Avdelare

  Euflagga Socfond

 

 

 

 

 

 

 

 Facebook2