Aktuella insatser RAR har - utifrån skriften "Från mötesproffs till utvecklingsmotor" (SPeL-rapport nr 1 - 2013) - utformat riktlinjer för styrning av RAR-finansierade insatser. I november 2016 reviderades mallen för förslag till RAR-insatser.


Processledare - Eskilstuna och Strängnäs

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Eskilstuna och Strängnäs får RAR-finansiering av processtöd under två år. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur samt att effektivisera det lokala samverkansarbetet.  Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Processledare KFV (Katrineholm-Flen-Vingåker)

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Katrineholm, Flen och Vingåker får RAR-finansiering av processtöd under två år.Syftet är att skapa en mer tydlig struktur för det lokala samverkansarbetet. Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

Processledare i GNOT-området  

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i GNOT-området (= Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa) får RAR-finansiering till processledare under två år. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur för det lokala samverkansarbetet. Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


VIVA - Vinka In VuxnA

RAR avsätter 950 tkr för perioden juli-december 2019 till insatsen Vinka In VuxnA(VIVA). Insatsen kommer bedrivas i Katrineholm, Flen och Vingåker.

Ansökan kan ni läsa här.

Samordnare för insatsen är Mikael Bejmar. 072- 145 46 75. E-post: mikael.Bejmar@tunasormland.se

Las Mer Knapp Ljusgra

Ungdomstorget Vinka In - Katrineholm/Vingåker

RAR avsätter medel för att den lokala samverkansgruppen i Katrineholm/Vingåker under två år ska utveckla en modell för samverkan kring unga (16-29 år). Syftet är att skapa en sammanhållen mötesplats.
Vinka IN -  Rapport De två första åren 2014-2016

TUNA i Nyköping-Oxelösund 

RAR avsätter drygt 4,6 miljoner kronor under en två-årsperiod för start och etablering av modell TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet)  i Nyköping och Oxelösund. Verksamheten startar 2016-02-01.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


TUNA - Strängnäs

2008 startade TUNA i Eskilstuna som ett RAR-projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet. Nu avsätter RAR medel under ett och ett halvt år för att en verksamhet likt TUNA:s ska byggas upp i Strängnäs. Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

TUNA i Katrineholm/Flen/Vingåker

RAR avsätter drygt 4,7 miljoner kronor under en tvåårsperiod för start och etablering av modell TUNA i Katrineholm-Flen-Vingåker.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

TUNA - Eskilstuna

TUNA startade 2008 som ett RAR-finansierat projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet.  TUNA får RAR-medel under en tre-årsperiod för att behålla samt utveckla nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa. RAR finansierar även lokalkostnader 2015-07-01--2018-06-30.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra


Rättinsats.se

RAR har beslutat att avsätta 2 miljoner kr till insatsen "Rättinsats.se". Insatsen ska genomföras under perioden 15 juni 2019 till 15 juni 2020.

Rättinsats.se är en insats med syfte att skapa och utveckla en samverkansmodell i första hand för personer som är inskrivna under katagorin 14 på Arbetsförmedlingen och uppbär försörjningsstöd från Kommunen.

Ansökan och beskrivning av insatsen hittar ni här och beslutet här.