Aktuella insatser RAR har - utifrån skriften "Från mötesproffs till utvecklingsmotor" (SPeL-rapport nr 1 - 2013) - utformat riktlinjer för styrning av RAR-finansierade insatser. I november 2016 reviderades mallen för förslag till RAR-insatser.


Processledare - Eskilstuna och Strängnäs

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Eskilstuna och Strängnäs får RAR-finansiering av processtöd under två år. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur samt att effektivisera det lokala samverkansarbetet.  Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Processledare KFV (Katrineholm-Flen-Vingåker)

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Katrineholm, Flen och Vingåker får RAR-finansiering av processtöd under två år.Syftet är att skapa en mer tydlig struktur för det lokala samverkansarbetet. Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

Processledare i GNOT-området  

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i GNOT-området (= Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa) får RAR-finansiering till processledare under två år. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur för det lokala samverkansarbetet. Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


VIVA - Vinka In VuxnA

RAR avsätter 950 tkr för perioden juli-december 2019 till insatsen Vinka In VuxnA(VIVA). Insatsen kommer bedrivas i Katrineholm, Flen och Vingåker.

Ansökan kan ni läsa här.

Samordnare för insatsen är Mikael Bejmar. 072- 145 46 75. E-post: mikael.Bejmar@tunasormland.se

Las Mer Knapp Ljusgra

Ungdomstorget Vinka In - Katrineholm/Vingåker

RAR avsätter medel för att den lokala samverkansgruppen i Katrineholm/Vingåker under två år ska utveckla en modell för samverkan kring unga (16-29 år). Syftet är att skapa en sammanhållen mötesplats.
Vinka IN -  Rapport De två första åren 2014-2016

TUNA i Nyköping-Oxelösund 

RAR avsätter drygt 4,6 miljoner kronor under en två-årsperiod för start och etablering av modell TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet)  i Nyköping och Oxelösund. Verksamheten startar 2016-02-01.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


TUNA - Strängnäs

2008 startade TUNA i Eskilstuna som ett RAR-projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet. Nu avsätter RAR medel under ett och ett halvt år för att en verksamhet likt TUNA:s ska byggas upp i Strängnäs. Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

TUNA i Katrineholm/Flen/Vingåker

RAR avsätter drygt 4,7 miljoner kronor under en tvåårsperiod för start och etablering av modell TUNA i Katrineholm-Flen-Vingåker.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

TUNA - Eskilstuna

TUNA startade 2008 som ett RAR-finansierat projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet.  TUNA får RAR-medel under en tre-årsperiod för att behålla samt utveckla nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa. RAR finansierar även lokalkostnader 2015-07-01--2018-06-30.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra


Rättinsats.se

RAR har beslutat att avsätta 2 miljoner kr till insatsen "Rättinsats.se". Insatsen ska genomföras under perioden 15 juni 2019 till 15 juni 2020.

Rättinsats.se är en insats med syfte att skapa och utveckla en samverkansmodell i första hand för personer som är inskrivna under katagorin 14 på Arbetsförmedlingen och uppbär försörjningsstöd från Kommunen.

Ansökan och beskrivning av insatsen hittar ni här och beslutet här.

Drivhuset

RAR har beslutat att avsätta 1,6 miljoner kr till insatsen "Drivhuset". Insaten kommer att genomföras under en period på 25 månader. RAR finansierar projektledare för insatsen. Cecilia Söderqvist, Oxelösunds Kommun,kommer att ha den rollen.

Drivhuset har som syfte att ungdomar ska få rätt typ av stöd och ökad tillgänglighet till stldinsatser på en plats, utan att hänvisas till olika myndigheter.

Ansökan och beskrivning av insatsen hittar ni här och beslutet här.

En lägesrapport från insatsen finner ni här.