Aktuella insatser 

Under 2014 och 2015 fattade Samordningsförbundet RAR beslut om finansiering av 38 samverkansinsatser, varav 24 avslutades under 2014/2015. Under 2015 avsattes även medel för utvärdering av fem insatser.
Från mars 2016 är RAR projektägare och delfinansiär för ESF-projektet IBIS.
Årligen avsätts också medel för den så kallade "Aktivitetspengen".

RAR har - utifrån skriften "Från mötesproffs till utvecklingsmotor" (SPeL-rapport nr 1 - 2013) - utformat riktlinjer för styrning av RAR-finansierade insatser. I november 2016 reviderades mallen för förslag till RAR-insatser.


Processledare - Eskilstuna och Strängnäs

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Eskilstuna och Strängnäs får RAR-finansiering av processtöd under två år. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur samt att effektivisera det lokala samverkansarbetet.  Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Processledare KFV (Katrineholm-Flen-Vingåker)

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i Katrineholm, Flen och Vingåker får RAR-finansiering av processtöd under två år.Syftet är att skapa en mer tydlig struktur för det lokala samverkansarbetet. Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

Processledare i GNOT-området  

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i GNOT-området (= Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa) får RAR-finansiering till processledare under två år. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur för det lokala samverkansarbetet. Insatsen är förlängd till 2020-06-30.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


Tidiga insatser i samverkan mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling och arbetsgivare

"Tidiga insatser i samverkan" ska bidra till en ökad arbetsfokuserad hälso- och sjukvård. Ett samarbete mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvård bör även bidra till att minska långa sjukskrivningar. RAR finansierar projektledarkostnad under oktober - december 2018.
Läs ansökan här och beslutet här.

 

Ungdomstorget Vinka In - Katrineholm/Vingåker

RAR avsätter medel för att den lokala samverkansgruppen i Katrineholm/Vingåker under två år ska utveckla en modell för samverkan kring unga (16-29 år). Syftet är att skapa en sammanhållen mötesplats.
Vinka IN -  Rapport De två första åren 2014-2016

TUNA i Nyköping-Oxelösund 

RAR avsätter drygt 4,6 miljoner kronor under en två-årsperiod för start och etablering av modell TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet)  i Nyköping och Oxelösund. Verksamheten startar 2016-02-01.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig


TUNA - Strängnäs

2008 startade TUNA i Eskilstuna som ett RAR-projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet. Nu avsätter RAR medel under ett och ett halvt år för att en verksamhet likt TUNA:s ska byggas upp i Strängnäs. Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

TUNA i Katrineholm/Flen/Vingåker

RAR avsätter drygt 4,7 miljoner kronor under en tvåårsperiod för start och etablering av modell TUNA i Katrineholm-Flen-Vingåker.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

TUNA - Eskilstuna

TUNA startade 2008 som ett RAR-finansierat projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet.  TUNA får RAR-medel under en tre-årsperiod för att behålla samt utveckla nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa. RAR finansierar även lokalkostnader 2015-07-01--2018-06-30.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra