Konferenser, seminarier & temadagar

Här ges information om konferenser, seminarier och temadagar som Samordningsförbundet RAR i Sörmland anordnar eller deltar i. Här publiceras också eventuell dokumentation från konferenserna.

Konferenser, seminarier & temadagar hösten 2018

12-13 november - NNS Höstkonferens
NNS Höstkonferens genomfördes 12 - 13 november i Järfälla, nordväst om Stockholm. Klicka här för information om programmet.

13 november - NNS Extra årsmöte
NNS Extra årsmöte hölls den 13 november i samband med Höstkonferensen i Järfälla.
Klicka här för mer information.

26 november - RAR:s medlemsmöte
Höstens medlemsmöte genomfördes den 26 november i Malmköping.

 

 

 

28 november - Integration och hälsa 
Integrationslyftet bjöd in till spridningskonferens den 28 november i Malmköping. Läs inbjudan här 

Konferenser, seminarier & temadagar våren 2018

7 februari - TUNA - seminarium & workshop
Vid seminariet  "Långsiktig finansiering av TUNA" presenterades historien om TUNA, verksamhet, resultat och kostnader samt förslag till långsiktig finansiering av verksamheten.
Ta del av seminariets presentationer:
Historik
Modell och resultat
Processkarta
Resultat
Fallbeskrivningar
Finansiering
Klicka här för att komma till sidan där Payoffs samhällsekonomiska utvärdering samt slutrapport TUNA är publicerade.

26 mars - RAR:s medlemsmöte
Årets medlemsmöte genomfördes den 26 mars i Malmköping. Protokoll

9 och 11 april - seminarium om suggestopedi 
Syftet med projekt SSI, suggestopedisk SFI, är att prova den suggestopediska metoden. I projektet utarbetas suggestopediska texter och kringmaterial.
Projekt IBIS har ett hälso- och arbetsmarknadsperspektiv och även där utarbetas suggestopediska texter och material för nyanlända.
För mer information om seminariet - klicka här

 

 

 

17-18 april - Nationell konferens i Göteborg 
2018 års nationella Finsam-konferens - Ett hållbart samhälle genom samverkan - genomfördes i Göteborg.
Läs om konferensen på www.finsam.se

17 april - NNS årsmöte
Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, genomförde sitt årsmöte den 17 april i samband med årets Finsam-konferens i Göteborg.
Läs om årsmötet på  www.nnsfinsam.se