Konferenser, seminarier & temadagar

Här ges information om konferenser, seminarier och temadagar som Samordningsförbundet RAR i Sörmland anordnar eller deltar i. Här publiceras också eventuell dokumentation från konferenserna.

Konferenser, seminarier & temadagar hösten 2019

x

x

x

 

 

 

x

x

 

Konferenser, seminarier & temadagar våren 2019

26-27 mars - Finsam konferensen 2019
Finsamkonferensen kommer i år att hållas i Stockholm. Läs mer här för mer information

28 mars - Styrelsemöte
Styrelsemöte kommer i år att hållas på Hotell Malmköping

19 Maj - Spridningsseminarium "Unga Sörmland"
 Inbjudan och hur man anmäler sig hittar ni här

 23 Maj Seminarium "Ett friskare Sörmland"
Inbjudan till en dag för hållbar arbetsmiljö. Mer om dagen  och hur man anmäler sig hittar ni här