Konferenser, seminarier & temadagar

Här ges information om konferenser, seminarier och temadagar som Samordningsförbundet RAR i Sörmland anordnar eller deltar i. Här publiceras också eventuell dokumentation från konferenserna.

Konferenser, seminarier & temadagar 2017

3 oktober - Samordningsförbunden och ESF
Samordningsförbunden i Östra Mellansverige bjuder in till seminarium inklusive workshop om förbundens roll i utvecklingsarbete med stöd av ESF. Läs mer i Inbjudan

21-22 mars - Nationell konferens för Samordningsförbund Tillsammans med Samordningsförbundet Finsam i Malmö arrangerar Nationella Rådet 2017 års Finsam-konferens i Malmö. Läs mer på www.finsam.se

21 mars - NNS årsmöte
Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, genomför sitt årsmöte den 21 mars i samband med årets Finsam-konferens i Malmö 21-22 mars. Läs mer på www.nnsfinsam.se

28 mars - RAR:s medlemsmöte
Årets medlemsmöte genomförs den 28 mars i Malmköping. Under dagen presenteras bland annat några RAR-finansierade insatser. Därefter hålls det formella mötet med medlemsrepresentanterna.