Kansliet 2015

Kansli

RAR:s kansli, som ligger i Nyköping, leds av en förbundschef.
På kansliet arbetar även förbundsekreterare, ekonom och samordnare.


Från vänster:

Ann Lundqvist
förbundssekreterare, mobil 070-390 58 58
Ola Wiktorson 
förbundschef, mobil 070-508 00 47

Tobias Mård
ekonom, mobil 072-242 28 81
Kenny Sjöberg,
samordnare, mobil 072-243 40 72Kansliet finns på Östra Rundgatan 11
Postadresssen är 611 84 Nyköping
Hitta till oss - länk till Eniro