Lokala samverkansgrupper

De Lokala SamverkansGrupperna - LSG - utgör "basen" i RAR:s verksamhet och beslutar gemensamt om olika lokala samverkansinsatser. LSG:na fungerar som diskussionsforum för gemensamma angelägenheter och arbetar utifrån lokala förutättningar. En sådan grupp finns i alla länets kommuner. I LSG ingår lokala representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstingets hälso- och sjukvård samt kommunen.


Samverkansgruppernas uppgift är att:

• ta fram lokala verksamhetsplaner;
• uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa;
• uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan;
• genomföra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsspridning;
• följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och gemensamma insatser.

 

De lokala samverkansgruppernas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser presenteras under  "Insats - Aktivitetspeng"

Handerna Halverad Bild

Samtliga Lokala Samverkansgrupper, LSG

LSG Eskilstuna: 
Vedad Begovic processledare LSG norra länsdelen
Patrik Nilsson Eskilstuna kommun
Benny Berglöw Arbetsförmedlingen
Teresa Laurén Landstinget
Birgitta Danielsson Landstinget
Anna-Lena Johnsson Försäkringskassan

LSG Strängnäs:
Vedad Begovic processledare LSG norra länsdelen Anders Furuhammar Landstinget
Stina Roxlund Landstinget
Annica Westling Strängnäs kommun 
Benny Berglöw Arbetsförmedlingen
Anna-Lena Johnsson Försäkringskassan

LSG Västra Sörmland (=Katrineholm-Flen-Vingåker):
Helene Brandell processledare LSG västra länsdelen
Ola Nordqvist Katrineholms kommun
Anna-Lena Ramstedt Katrineholms kommun
Dag Wallströmer Vingåkers kommun
Jukka Taipale Flens kommun
Katarina Enqvist Bolin Arbetsförmedlingen
Susanna Reinhold Landstinget
Marianne Lundqvist Landstinget
Lena Andersson Landstinget
Erika Engdahl Wevel Försäkringskassan

LSG Nyköping:
Ida Malmborg, processledare LSG södra länsdelen
Peter Johnson, Nyköpings kommun
Glenn Andersson, Nyköpings kommun
Rosmari Gärdin, Nyköpings kommun
Mats Karlsson, Arbetsförmedlingen 
Erika Engdahl Wevel Försäkringskassan
Michael Craftman Landstinget
Marianne Lundqvist Landstinget

LSG Oxelösund:
Ida Malmborg, processledare LSG södra länsdelen
Katarina Haddon Oxelösunds kommun
Mats Karlsson Arbetsförmedlingen
Marianne Lundqvist Landstinget 
Charlotta Påhlman Lind Landstinget
Erika Engdahl Wevel Försäkringskassan

LSG Trosa-Gnesta:
Ida Malmborg, processledare LSG södra länsdelen Graham Owen Trosa kommun
Ann Malmström Gnesta kommun
Anna-Lena Johnsson Försäkringskassan
Mats Karlsson Arbetsförmedlingen
Susanne Rehn Svensson Landstinget 
Marianne Lundqvist Landstinget