Lokala samverkansgrupper

De Lokala SamverkansGrupperna - LSG - utgör "basen" i RAR:s verksamhet och beslutar gemensamt om olika lokala samverkansinsatser. LSG:na fungerar som diskussionsforum för gemensamma angelägenheter och arbetar utifrån lokala förutättningar. En sådan grupp finns i alla länets kommuner. I LSG ingår lokala representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstingets hälso- och sjukvård samt kommunen.


Samverkansgruppernas uppgift är att:

• ta fram lokala verksamhetsplaner;
• uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa;
• uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan;
• genomföra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsspridning;
• följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och gemensamma insatser.

 

De lokala samverkansgruppernas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser presenteras under  "Insats - Aktivitetspeng"

Handerna Halverad Bild

Samtliga Lokala Samverkansgrupper, LSG

LSG Eskilstuna: 
Vedad Begovic processledare LSG norra länsdelen
Fredrik Krait Eskilstuna kommun
Benny Berglöw Arbetsförmedlingen
Stina Roxlund, psykiatrin Region Sörmland
Birgitta Danielsson Region Sörmland
Anna-Lena Johnsson Försäkringskassan

LSG Strängnäs:
Vedad Begovic processledare LSG norra länsdelen Anders Furuhammar Region Sörmland
Stina Roxlund psykiatrin Region Sörmland
Annica Westling Strängnäs kommun 
Benny Berglöw Arbetsförmedlingen
Anna-Lena Johnsson Försäkringskassan

LSG Västra Sörmland (=Katrineholm-Flen-Vingåker):
Helene Brandell processledare LSG västra länsdelen
Vakant Katrineholms kommun
Petra Kruse Katrineholms kommun
Dag Wallströmer Vingåkers kommun
Magdalena Palmcrantz Flens kommun
Katarina Enqvist Bolin Arbetsförmedlingen
Susanna Reinhold Region Sörmland
Tomas Zurkichen psykiatrin, Region Sörmland
Lena Andersson Region Sörmland
Erika Engdahl Wevel Försäkringskassan

LSG Nyköping:
Ida Malmborg, processledare LSG södra länsdelen
Peter Johnson, Nyköpings kommun
Glenn Andersson, Nyköpings kommun
Rosmari Gärdin, Nyköpings kommun
Nicklas Lantz, Arbetsförmedlingen 
Erika Engdahl Wevel Försäkringskassan
Michael Craftman Region Sörmland
Marianne Lundqvist Region Sörmland

LSG Oxelösund:
Ida Malmborg, processledare LSG södra länsdelen
Katarina Haddon Oxelösunds kommun
Nicklas Lantz Arbetsförmedlingen
Marianne Lundqvist Region Sörmland
Charlotta Påhlman Lind Region Sörmland
Erika Engdahl Wevel Försäkringskassan

Mikael Wallström Oxelösunds Kommun

LSG Trosa-Gnesta:
Ida Malmborg, processledare LSG södra länsdelen Graham Owen Trosa Kommun
Ann Malmström Gnesta Kommun
Anna-Lena Johnsson Försäkringskassan
Thomas Sätermon Arbetsförmedlingen
Susanne Rehn Svensson Region Sörmland
Marianne Lundqvist Region Sörmland

Ann-Lousie Ragefalk Region Sörmland

Katarina Norman Trosa Kommun