Om RAR

Samordningsförbundet RAR i Sörmland ska främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad rehabilitering. RAR står för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser.


RAR:s verksamhet utgör en möjlighet till utveckling, förstärkning och komplement till den samverkan som i övrigt sker mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.  Dessa utgör också RAR:s medlemmar, som gemensamt styr förbundet genom demokratiskt valda ledamöter.

RAR:s mål är att samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens förmåga till egenförsörjning och minskat bidragsberoende. 

Förbundet har till uppgift att:

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen ;
• stödja och utveckla samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå;
• finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser för individer, vilka syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga 
  att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvar;
• besluta på vilket sätt de medel, som står till förfogande för finansiell samordning ska användas;
• svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna;
• upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Bakgrund

Efter ett riksdagsbeslut 2003 blev det möjligt att bilda juridiskt självständiga samordningsförbund. Samordningsförbundet RAR bildades den 9 juni 2005. Olika myndigheter i Sörmland hade tidigare ingått i ett försök med finansiell samordning, Finsam, som bedrevs på olika håll i landet (1993-1997).

Våra styrdokument

Verksamhetsplan 2019

Avsiktsförklaring 2005

Förbundsordning, reviderad 2009

Äldre dokument finns i Dokumentbanken.

 

Organisationsnummer

Organisationsnummer för Samordningsförbundet RAR i Sörmland är 222000-1792

 

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig för Samordningsförbundet RAR i Sörmland är

 

 

 

 

RAR:s medlemmar

 Region20sormland20logotyp

FK Logga

AF Logga

 

 

 

 

 

 Nkp Logga

Oxd Logga

Trosa Logga

 

 

 Gnesta Logga

Flen Logga

E Tuna Logga

 

 

 S Nas Logga

K Holm Logga

V Aker Logga