Styrelse

RAR leds av en styrelse med 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare från respektive medlemsmyndighet. Vid styrelsemötet den 14 april 2015 utsågs Marie Svensson till förbundets styrelseordförande för mandatperioden (1 april 2015 till 31 mars 2019)Au Utan Anna Lena C Fr Bobo 2018 04 27

RAR:s arbetsutskott tillsammans med förbundschef och förbundssekreterare

Från vänster i bild: Ann Lundqvist förbundssekreterare, Britta Bergström 2:e vice ordförande, Ingrid Jerneborg Glimne 1:e vice ordförande, 
Marie Svensson ordförande, Ola Wiktorson förbundschef och Katarina Enqvist Bolin Arbetsförmedlingen.
(Gunilla Bergman Larsson Försäkringskassan saknas på bilden)


RAR:s arbetsutskott


Marie Svensson (S) ordförande - Eskilstuna kommun
Ingrid Jerneborg Glimne (M), 1:a vice ordförande - Gnesta kommun
Britta Bergström (S) 2:e vice ordförande - Landstinget Sörmland
Katarina Enqvist Bolin Arbetsförmedlingen
Gunilla Bergman Larsson Försäkringskassan

Övriga styrelseledamöter:
Donald Wedel (M) - Strängnäs kommun
Gunilla Magnusson (S) - Katrineholms kommun
Daniel Ljungkvist (S)  - Flens kommun
Robert Skoglund (S) - Vingåkers kommun
Anne-Marie Wallin (MP) - Nyköpings kommun
Patrik Renfors (V) - Oxelösunds kommun
Bengt-Eric Sandström (L) - Trosa kommun

Ersättare:
Abir Yakoub - Försäkringskassan
Kristina Bengtsson - Arbetsförmedlingen
Robin Karlsson (M) - Landstinget Sörmland
Helen Wretling (L)  - Eskilstuna kommun
Birgitta Wennerberg (L) - Strängnäs kommun
Christer Sundqvist (M) - Katrineholms kommun
Mårten Lidström (KD) - Flens kommun
Iréne Sandqvist (M) - Vingåker kommun 
Gunilla Andersson (S) - Nyköpings kommun
Inge Ståhlgren (S) - Oxelösunds kommun
Christer Påhlsson (S) - Trosa kommun
Carl Werner (MP) - Gnesta kommun
 

Medlemsmöte 2018

2018-03-26

Gra Avdelare

Styrelsens sammanträden 2018

26 mars
31 maj
21 september
26 november

Gra Avdelare

Styrelseprotokoll 2018

2018-09-21
2018-05-31
2018-03-26
samt bilagorna:
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
Granskningsrapport 2017

 

Gra Avdelare

Arbetsutskottets sammanträden  2018

6 februari  
13 mars
16 maj
4 september
16 november 
Gra Avdelare

Arbetsutskottets protokoll  2018

2018-09-04
2018-05-16 
2018-03-13 samt
Beslutsbilaga 06+21/2018
2018-02-06 samt
beslutsbilaga 04/2018

 

Äldre protokoll finns i Dokumentbanken.