Styrelse

RAR leds av en styrelse med 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare från respektive medlemsmyndighet. Vid styrelsemötet den 12 april 2019 utsågs Jacob Sandgren till förbundets styrelseordförande för mandatperioden (1 april 2019 till 31 mars 2022)

 

 


RAR:s arbetsutskott


Jacob Sandgren (S) ordförande - Region Sörmland
Ingrid Jerneborg Glimne (M), 1:a vice ordförande - Gnesta kommun
Ulrica Truedsson (S) 2:e vice ordförande - Katrineholms Kommun
Mats Karlsson Arbetsförmedlingen
Gunilla Bergman Larsson Försäkringskassan

Övriga styrelseledamöter:
Maj-Britt Magnusson(S) - Strängnäs kommun
Marie Svensson (S) - Eskilstuna kommun
Daniel Ljungkvist (S)  - Flens kommun
Robert Skoglund (S) - Vingåkers kommun
Sofia Amloh (S) - Nyköpings kommun
Linus Fogel (S) - Oxelösunds kommun
Helena Koch (M) - Trosa kommun

Ersättare:
Abir Yakoub - Försäkringskassan
Nicklas Lantz - Arbetsförmedlingen
Michael Swedberg (M) - Region Sörmland
Mikael Edlund (S)  - Eskilstuna kommun
Rabie Aldeeb (M) - Strängnäs kommun
Birgitta Carlheim Gyllensköld () - Katrineholms kommun
Janna Lahti-Nordengren (S) - Flens kommun
Iréne Sandqvist (M) - Vingåker kommun 
Marjo Gustafsson (S) - Nyköpings kommun
Patrik Renford (V) - Oxelösunds kommun
Anders Lindblad () - Trosa kommun
Harke Stenbergen () - Gnesta kommun
 

Medlemsmöte 2019

2019-03-28

Gra Avdelare

Styrelsens sammanträden 2019

28 mars
12 april
31 maj
19 september

20 november

Gra Avdelare

Styrelseprotokoll 2019

2019-11-20

2019-09-19

2019-05-31

2019-04-12

2019-03-28
samt bilagorna:
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Granskningsrapport 2018

 

Gra Avdelare

Arbetsutskottets sammanträden  2019

1 februari  
2 maj
5 september
24 oktober
 
Gra Avdelare

Arbetsutskottets protokoll  2019 

2019-02-01

2019-05-02

2019-09-05

Äldre protokoll finns i Dokumentbanken.