Utvecklingsgrupp (f d beredningsgrupp)

RAR:s beredningsgrupp har från och med 2017-09-26 ersatts av en utvecklingsgrupp.
Utvecklingsgruppen består av förbundschefen och processledarna för respektive länsdel - norra (Eskilstuna och Strängnäs), västra (Katrineholm, Flen och Vingåker) och södra (Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta). Gruppen träffas fyra gånger per år.


Utvecklingsgruppens uppdrag

Samverka kring frågor där RAR vill få in synpunkter - såsom:
• verksamhetsplan;
• implementering;
• förslag till insatser;
• ESF-utlysningar.

Processledarna kommunicerar med de lokala samverkansgrupperna, LSG.

Utvecklingsgruppen:

Ola Wiktorson - Samordningsförbundet RAR
Vedad Begovic - processledare för de lokala samverkansgrupperna i norra länsdelen
Helene Brandell - processledare för de lokala samverkansgrupperna i västra länsdelen
Ida Malmborg, processledare de lokala samverkansgrupperna i södra länsdelen

Nackros Vitare

Beredningsgruppens möten 2017

9 februari  f m
4 april f m
30 maj e m
25 september f m Gra Avdelare

Beredningsgruppens protokoll 2017

2017-09-25
2017-05-30
2017-04-04
2017-02-09


Äldre protokoll finns i Dokumentbanken.