Utvecklingsgrupp (f d beredningsgrupp)

RAR:s beredningsgrupp har från och med 2017-09-26 ersatts av en utvecklingsgrupp.
Utvecklingsgruppen består av förbundschefen och processledarna för respektive länsdel - norra (Eskilstuna och Strängnäs), västra (Katrineholm, Flen och Vingåker) och södra (Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta). Gruppen träffas fyra gånger per år.


Utvecklingsgruppens uppdrag

Samverka kring frågor där RAR vill få in synpunkter - såsom:
• verksamhetsplan;
• implementering;
• förslag till insatser;
• ESF-utlysningar.

Processledarna kommunicerar med de lokala samverkansgrupperna, LSG.

Utvecklingsgruppen:

Vedad Begovic - processledare för de lokala samverkansgrupperna i norra länsdelen
Helene Brandell - Vik Förbundschef och processledare för de lokala samverkansgrupperna i västra länsdelen
Ida Malmborg - processledare de lokala samverkansgrupperna i södra länsdelen

Nackros Vitare

 


Beredningsgruppens protokoll finns i Dokumentbanken.