Processledare/stöd i länet 

Här kan du läsa beskrivning, beslut och annan dokumentation som rör insatsen Processledare/stöd i länet.

Hösten 2013 beslutade Samordningsförbundet RAR:s styrelse att finansiera processledare/stöd till de lokala samverkansgrupperna (LSG) i länet. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur samt att effektivisera det lokala samverkansarbetet. Processledarens uppdrag delas in i tre områden - Administrativt stöd - Inhämtning samt spridning av kunskap - Stöd för utveckling. Finansieringen har under åren förlängts i längre eller kortare perioder. I maj 2018 beslutade styrelsen om fortsatt finansiering fram till 30 juni 2020.

Under hösten 2016 påbörjades en utvärdering av insatsen. Utvärderingen avslutades våren 2018 och genomfördes av Joakim Tranquist och Apel. Utvärderingen hittar ni här.


Processledare i GNOT-området  

Ida Malmborg - mobil 070 - 671 74 71

RAR avsätter 1.721.000 kronor för finansiering av processledare till de lokala samverkansgrupperna i GNOT-området (= Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa) under perioden 2016-07-01--2018-06-30.

Processledaren ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.

Processtöd/ledare i KFV-området

Helene Brandell - mobil 070 - 333 44 47

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i KFV-området (=Katrineholm-Flen-Vingåker) får 1.547.000 kronor för processtöd under perioden 2014-03-01--2016-02-28.

Processtödet ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.

RAR förlänger finansiering av stöd till de lokala samverkansgruppernas utvecklingsarbete till och med 2018-03-31. Processledarens uppdrag delas nu in i tre delar - administrativt stöd, inhämtning samt spridning av kunskap och stöd för utveckling.

RAR förlänger finansiering av stöd till de lokala samverkansgruppernas utvecklingsarbete till och med 2018-06-30.

Processtöd/ledare i Eskilstuna- Strängnäs

Vedad Begovic - mobil 073 - 950 41 99

De lokala samverkansgrupperna Eskilstuna och Strängnäs 1.547.000 kronor för processtöd under perioden 2014-07-01--2016-06-30.

Processtödet ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.

RAR förlänger finansiering av stöd till de lokala samverkansgruppernas utvecklingsarbete till och med 2018-06-30. Dessutom omregleras tjänsten till processledare.