TUNA - Eskilstuna

Här kan du läsa beskrivning, beslut och annan dokumentation som rör insatsen TUNA i Eskilstuna.


TUNA - Eskilstuna

Bakgrund:
TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) startade 2008 som ett RAR-finansierat projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet. För att läsa rapporten från 2012 - klicka här. Företaget payoff fick i uppdrag av RAR att utvärdera de samhällsekonomiska effekterna i TUNA - klicka här för att läsa utvärdering.  

TUNA får ytterligare RAR-medel under en tre-årsperiod för att behålla samt utveckla nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa.

Beskrivning av insatsen Dokument Bild Gron

Dokument Bild Gron

Beslut

Lägesrapport våren 2014Dokument Bild Gron

Lägesrapport hösten 2014Dokument Bild Gron

Dokument Bild Gron

Lägesrapport våren 2015


RAR finansierar TUNA:s lokalkostnader under perioden 2015-07-01--2018-06-30 med anledning av ändrade förutsättningar avseende verksamhetens lokaler. Vidare får TUNA förlängd finansiering av samordnaren till och med juni 2018.

Beskrivning Dokument Bild Gron

Dokument Bild Gron

Beslut - lokaler + förlängning

 Lägesrapport hösten 2015Dokument Bild Gron

 Lägesrapport våren 2016Dokument Bild Gron

 

ACT-utbildning inom TUNA - nordvästra länsdelen

RAR avsätter medel till en ACT-utbildning för personal inom TUNA-verksamheterna i nordvästra länsdelen under 2015-2016. Insatsen avser utbildning i ACT (Acceptance and Commitment and Therapy) för 12 personer. ACT - som är en utveckling av KBT (Kognitiv Beteende Terapi) - är en beteendeterapeutisk modell, som syftar till att hjälpa människor till ett rikt och meningsfullt liv.

Beskrivning  samt bilagaDokument Bild Gron

Dokument Bild Gron

Beslut  

 

 

 

 Arsmote 2015 175

TUNA:s samordnare Pernilla Öjemar Engström  - mail Pernilla  

Adress: Kungsgatan 10 i Eskilstuna

Länk till TUNA:s hemsida