TUNA - Strängnäs

Här kan du läsa beskrivning, beslut och annan dokumentation om TUNA i Strängnäs


TUNA i Strängnäs

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet. Vill du läsa mer om TUNA i Eskilstuna - klicka här.

Nu avsätter RAR medel under ett och ett halvt år för att en verksamhet likt TUNA:s ska byggas upp i Strängnäs. Samordnaren i TUNA Eskilstuna ska stödja uppbyggnaden av verksamheten i Strängnäs. Utöver detta ska två coacher anställas.

Dokument Bild GronBeskrivning av insatsen

Dokument Bild GronBeslut

Dokument Bild GronLägesrapport våren 2015

Dokument Bild GronLägesrapport hösten 2015

  

ACT-utbildning inom TUNA - nordvästra länsdelen

RAR avsätter medel till en ACT-utbildning för personal inom TUNA-verksamheterna i nordvästra länsdelen under 2015-2016. Insatsen avser utbildning i ACT (Acceptance and Commitment and Therapy) för 12 personer. ACT - som är en utveckling av KBT (Kognitiv Beteende Terapi) - är en beteendeterapeutisk modell, som syftar till att hjälpa människor till ett rikt och meningsfullt liv.

Beskrivning  samt bilagaDokument Bild Gron

Dokument Bild Gron

Beslut