TUNA - Katrineholm Flen Vingåker

Här kan du läsa beskrivning, beslut och annan dokumentation om TUNA i Katrineholm, Flen och Vingåker


TUNA i Katrineholm - Flen - Vingåker

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet i Eskilstuna. Vill du läsa mer om TUNA i Eskilstuna - klicka här.

Nu avsätter RAR medel under en tvåårsperiod för att start och etablering av en verksamhet likt TUNA:s i Katrineholm-Flen-Vingåker (KFV). Samordnaren i TUNA Eskilstuna ska samverka med samordnaren i KFV och stödja uppbyggnaden av verksamheten. Utöver samordnaren ska två coacher anställas.

Dokument Bild GronBeskrivning av insatsen

Dokument Bild GronTjänsteskrivelse

Dokument Bild GronBeslut

Dokument Bild GronLägesrapport hösten 2015

Dokument Bild GronLägesrapport vären 2016

 

RAR har beslutat att avsätta ytterligare medel under perioden juni 2017 till mars 2018 för förlängning av TUNA i Katrineholm-Flen-Vingåker.

Dokument Bild GronFörslag till förlängning

Dokument Bild GronTjänsteskrivelse

Dokument Bild GronBeslut

 

ACT-utbildning inom TUNA - nordvästra länsdelen

RAR avsätter medel till en ACT-utbildning för personal inom TUNA-verksamheterna i nordvästra länsdelen under 2015-2016. Insatsen avser utbildning i ACT (Acceptance and Commitment and Therapy) för 12 personer. ACT - som är en utveckling av KBT (Kognitiv Beteende Terapi) - är en beteendeterapeutisk modell, som syftar till att hjälpa människor till ett rikt och meningsfullt liv.

Beskrivning  samt bilagaDokument Bild Gron

Dokument Bild Gron

Beslut