Avslutade insatser 2008

Här presenterar vi ett urval avslutade insatser 2008 jämte dokumentation.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


Ungdomstorget, Nyköping

Ett projekt, vars syfte var att underlätta för arbetslösa ungdomar att få arbete.

 

Rehab-koordinator, Ekensbergs samt Flens vårdcentral

Inrättande av rehabkoordinator med uppdrag att ytterligare förbättra rehabiliteringsinsatserna inom det så kallade "Rehabskelettet" (Tidig rehabilitering i samverkan) - en samverkansmodell som finns vid samtliga vårdcentraler i Sörmland.

Dokument Bild GronSlutrapport Ekensberg

Dokument Bild GronSlutrapport Flen

 

Trosam, Trosa

Ett sysselsättningsprojekt i Trosa, som skapade individuella rehabiliteringsprogram, där det viktigaste insalaget var arbetsträning.

Dokument Bild GronSlutrapport Trosam

Villa Bergsund, Oxelösund

Projektet byggde delvis på liknande idéer som Fountainhouse-modellen. Syftet var att skapa förutsättningar och möjligheter till att konstruera arbetsträningsplatser, som inte fanns i Oxelösund.

Dokument Bild GronSlutrapport Villa Bergsund

 

Rutiner AF-Soc, Flen

Utveckling av arbetsformer för rehabilitering i samverkan för personer med försörjningsstöd. Syftet var att utarbeta en gemensam arbetsmodell för handläggare inom Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst.

Dokument Bild GronSlutrapport Rutiner AF-Soc

 

Identifiering - individer med lång sjukskrivning, Vingåker

Indentifiering av nödvändiga åtgärder för att individer med lång sjukskrivningstid ska komma vidare i sin rehabilitering alternativt komma till avslut.

Dokument Bild GronSlutrapport Identifiering