Avslutade insatser 2010

Här presenterar vi ett urval avslutade insatser 2010 jämte dokumentation.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


Smärtprojektet, södra länsdelen

Utökat och förbättrat samarbete mellan smärtmottagningen i Nyköping och berörda aktörer i rehabiliteringsprocessen. Samlade insatser hos en huvudman.

 

 

Agera, Gnesta

Ta fram modell och metod för att i samverkan ge arbetslivsinriktad rehabilitering till människor i arbetsför ålder med psykisk ohälsa.

Dokument Bild Gron

Slutrapport Agera