Avslutade insatser 2011

Här presenterar vi ett urval avslutade insatser 2011 jämte dokumentation.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


En samhällsekonomisk studie av Duellen

En samhällsekonomisk utvärdering av projekt Duellen genomfördes av företaget Payoff. Utvärderingen visade att projektet hade en lönsamhet för samhället på fyra miljoner kronor på fem år. Även resultat på individnivå redovisades.

Dokument Bild Gron

Payoffs:s  samhällsekonomiska studie