Avslutade insatser 2013

Här presenterar vi avslutade insatser 2013 jämte ett urval av dokumentationen.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


Samverkan kring unga (16-29 år) - Ciceron

Modellen avsåg att skapa ramar för en hållbar struktur för samverkan utifrån befintlig verkamhet inom organisationerna/myndigheterna.

Dokument Bild Gron

Slutrapport Ciceron

 

Coompanion

Insatser för att skapa förutsättningar för utveckling av sociala företag.

 

Våga Välja Väg, Flen

Medfinansiering i ESF-projekt, som syftar till att stärka ungdomars självkänsla - att lyfta deltagarna från ohälsa till hälsa och från utanförskap till delaktighet.

Dokument Bild Gron

Slutrapport Våga Välja Väg

Funktionell Familjeterapi (FFT) - länet

Drift av familjeterapimetod och behandling där barn eller ungdom visar beteendeproblem av utagerande slag.   RAR finansierade projekt FFT perioden 2010 till 2012. Utbildning och handledning genomfördes i tre områden, norra, västra och södra länsdelarna. Efter projekttiden erbjuds familjer i norra och södra länsdelarna terapi enligt metoden FFT.

Dokument Bild Gron

Slutrapport FFT