Avslutade insatser 2014

Under 2014 avslutades endast en RAR-finansierad insats - utbildningen "Bli en fråmgångsrik samverkansledare". Åtta personer i Sörmland gick utbildningen under hösten 2014.