Avslutade insatser 2016-2017

Här presenterar vi insatser, som avslutats 2016-2017 jämte ett urval av dokumentationen.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


 

 

IPS-metoden - Nyköping

RAR avsatte medel för att etablera långsiktigt hållbara samverkansstrukturer mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget. Metoden Individual Placement and Support - IPS - användes som stöd i samverkan. Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Projekt "RIGA" - Strängnäs

RAR avsatte medel för utveckling av ett arbetssätt som skulle öka myndigheternas samarbete och samsyn i handläggningen av ärenden, som avser individer utan sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Stöd för utveckling av sociala företag

Under 2016 avsattes 500.000 kronor till Coompanion för att stödja RAR:s medlemmar att utveckla socialt företagande.Las Mer Knapp Till Webben Ljusgra

Ungdomens Hus i Nyköping-Oxelösund 

RAR finansierade processledartjänst för utredning av ett ungdomens hus i Nyköping och Oxelösund. Klicka här för att läsa beskrivningen och här för att läsa beslutet.