Avslutade insatser 2018-2019

Här presenterar vi insatser, som avslutats 2018-2019 jämte ett urval av dokumentationen.
För varje avslutad insats görs en slutrapport, som sammanfattar resultatet i förhållande till målen. Slutrapporten dokumenterar även erfarenheter och iakttagelser, som kan vara till stöd vid utformningen av liknande insatser.


TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan

TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan - är ett arbetssätt och samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet som har utvecklats i Sörmland sedan 2002. Ingående parter var länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  RAR finansierade TRIS i olika omfattning fram till 2018.Las Mer Knapp Ljusgra Genomskinlig

Pilotverksamhet  "Hälsoutbildning - Campus Oxelösund"

RAR avsatte medel till pilotverksamhet avseende hälsoutbildning på Capus i Oxelösund. Verksamheten syfte var att kvalitetsäkra hälsoperspektivet i ESF-ansökan IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland.  
Klicka här för att läsa mer om IBIS.

Tidiga insater i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare

"Tidiga insatser i samverkan" ska bidra till en ökad arbetsfokuserad hälso- och sjukvård. Ett samarbete mellan arnetsgivare och hälso- och sjukvård bör även bidra till att minska långa sjukskrivningar. RAR finansierar projektledarkostnad under oktober-december 2018

Ansökan kan ni läsa här och beslutet här