Medlemsmötet 2016

RAR:s medlemsmöte genomfördes den 22 mars i Malmköping. Under dagen presenterades ett antal RAR-finansierade insatser för cirka 40 deltagare från medlemsorganisationerna. Här publiceras en del av presentationsmaterialet. Klicka här för att läsa mer om insatserna.

 


RAR

Ola Wiktorson berättade om RAR:s verksamhet, mål, måluppfyllelse samt ekonomi och budget.

Dokument Bild Gron

RAR - presentationsbilder

TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet)

Pernilla Öjemar Engström och Mikael Bejmar presenterade TUNA:s verksamheter i länet. TUNA är en modell som utvecklat nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa.

Dokument Bild Gron

 TUNA - presentationsbilder

RAR:s ESF-arbete

Kenny Sjöberg informerade om RAR:s ESF-arbete - projekt IBIS (IntegrationsBygget I Sörmland), RAR:s projektansökan till AMIF (Asyl- Migrations- och Integrationsfonden) samt om språkinlärningsmetoden suggestopedi.

Dokument Bild Gron

 RAR:s ESF-arbete - presentationsbilder

Vinka IN

Charlotte Kvarnhem presenterade Vinka In i Katrineholm-Vingåker, som utvecklar en modell för samverkan kring unga (16-29 år). Syftet är att skapa en sammanhållen mötesplats.

Dokument Bild Gron

 Vinka In - presentationsbilder

TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan)

TRIS  är ett arbetssätt och samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet som har utvecklats i Sörmland sedan 2002. Ingående parter är länets samtliga kommuner, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Maria Bollvig och Charlotte Demelew Westerberg berättade om TRIS.

Dokument Bild Gron

 TRIS - presentationsbilder

RIGA (Rätt Insats Gemensamt Ansvar)

Malin Olin och Marja-Liisa Åsenbrygg beskrev RIGA:s arbetssätt. Arbetssättet ska öka myndigheternas samarbete och samsyn i handläggningen av ärenden, som avser individer utan sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).

Dokument Bild Gron

 RIGA - presentationsbilder

NBF (New Bright Future)

Catarina Berglund och Gassan Abood berättade om förstudien "New Bright Future" som genomförts i Strängnäs. Förstudien skapade en plattform för högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer, som ska ge fler nyanlända en introduktion till arbetslivet.

Dokument Bild Gron

 NBF - presentationsbilder

 Bild TUNA Repr

Samordnarna Pernilla Öjemar Engström och Mikael Bejmar berättar om TUNA-verksamheterna i länet.