Processtöd/ledare i KFV-området

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i KFV-området (=Katrineholm-Flen-Vingåker) får 1.547.000 kronor för processtöd under perioden 2014-03-01--2016-02-28. Processtödet ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.


Plats: Katrineholm, Flen, Vingåker

Period: 2014-03-01 – 2020-12-31

Status: Pågående
RAR förlänger finansiering av stöd till de lokala samverkansgruppernas utvecklingsarbete till och med 2018-03-31. Processledarens uppdrag delas nu in i tre delar – administrativt stöd, inhämtning samt spridning av kunskap och stöd för utveckling.


RAR förlänger finansiering av stöd till de lokala samverkansgruppernas utvecklingsarbete till och med 2018-06-30.


Florence Rambaud

Kontaktperson för projektet

073 632 92 91

Florence@rarsormland.se

Om insatsen

Processtödet ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.