Processtöd/ledare i Eskilstuna – Strängnäs

De lokala samverkansgrupperna Eskilstuna och Strängnäs 1.547.000 kronor för processtöd under perioden 2014-07-01--2016-06-30. Processtödet ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.


Plats: Eskilstuna, Strängnäs

Period: 2014-07-01 – 2020-12-31

Status: Pågående
RAR förlänger finansiering av stöd till de lokala samverkansgruppernas utvecklingsarbete till och med 2020-12-31. Dessutom omregleras tjänsten till processledare.


Vedad Begovic

Kontaktperson för projektet

073 868 04 33

vedad@rarsormland.se


Om insatsen

Processtödet ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.