Insatser

Här samlas alla pågående insatser och genomförda insatser.

IBIS – IntegrationsBygget I Sörmland

ESF-projekt

Etablering på arbetsmarknaden
Genomförd
2016 – 2018
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker

Strukturfondpartnerskapet har beviljat RAR 17,2 miljoner kronor för länsprojekt IBIS - IntegrationsBygget I Sörmland. IBIS ska utveckla nya arbetssätt och metoder, som varaktigt bidrar till att förbättra etableringsarbetet i Sörmland. Projektet fokuserar på tre identifierade utvecklingsområden…

Läs om insatsen

SSI – Suggestopedisk Språkinlärning

ESF-projekt

Vägledning
Genomförd
2017 – 2019
Eskilstuna, Katrineholm

RAR har under flera år arbetat för att introducera suggestopedi, som är en alternativ språkinlärningsmetod inom SFI (svenska för invandrare). Under perioden 2017-02-01-2019-06-30 har RAR beviljats ESF-medel för utvärdering av metoden. För att kunna jämföra resultatet av denna utbildningsmetod…

Läs om insatsen

Personer som arbetar

Drivhuset

Insats

Projektledning
Genomförd
2017 – 2020
Oxelösund

RAR har beslutat att avsätta 1,6 miljoner kr till insatsen "Drivhuset". Insaten kommer att genomföras under en period på 25 månader. Drivhuset har som syfte att ungdomar ska få rätt typ av stöd och ökad tillgänglighet till stödinsatser på en plats, utan att hänvisas till olika……

Läs om insatsen

TUNA – Nyköping-Oxelösund

Insats

Samordning
Genomförd
2016 – 2018
Nyköping, Oxelösund

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet i Eskilstuna. Nu avsätter RAR medel under en tvåårsperiod…

Läs om insatsen

TUNA – Katrineholm/Flen/Vingåker

Insats

Samordning
Genomförd
2015 – 2018
Katrineholm, Flen, Vingåker

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet i Eskilstuna. Nu avsätter RAR medel under en tvåårsperiod…

Läs om insatsen

TUNA – Strängnäs

Insats

Samordning
Genomförd
2015 – 2016
Strängnäs

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet. Nu avsätter RAR medel under ett och ett halvt år för att…

Läs om insatsen

TUNA – Eskilstuna

Insats

Samordning
Genomförd
2014 – 2018
Eskilstuna

TUNA startade 2008 som ett RAR-finansierat projekt och är sedan våren 2012 en del av ordinarie verksamhet. TUNA får RAR-medel under en tre-årsperiod för att behålla samt utveckla nya samverkansrutiner kring personer med psykisk ohälsa. RAR finansierar även lokalkostnader……

Läs om insatsen

VIVA – Vinka In VuxnA

Insats

Vägledning
Genomförd
2019
Katrineholm, Flen, Vingåker

RAR avsätter 950 tkr för perioden juli-december 2019 till insatsen Vinka In VuxnA(VIVA). Insatsen kommer bedrivas i Katrineholm, Flen och Vingåker.

Läs om insatsen


Dela med dig av sidan