Insatser

Här samlas alla pågående insatser och genomförda insatser.

Hälsofrämjande Etablering

ESF-projekt

Pågående
2017-2021
Eskilstuna

Hälsofrämjande etablering är ett nationellt samverkansprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. SKR är projektägare och projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs om insatsen

Likes

ESF-projekt

2020-2022
Nyköping, Katrineholm, Vingåker, Eskilstuna, Strängnäs

Likes är ett initiativ för att bemöta två centrala samhällsutmaningar: arbetslöshet och personalbrist inom barn och äldreomsorg. Tillvägagångssättet är att skapa enklare utbildningar som leder till enklare arbeten inom ovan nämnda branscher.

Läs om insatsen

Långa sjukfall

Insats

Pågående
2020-2022
Sörmland

Med start 4 maj 2020 och två år framåt genomför Försäkringskassan och Region Sörmland en gemensam riktad samverkansinsats med fokus på långa sjukfall, d v s sjukfall som är ett år eller längre.

Läs om insatsen

Klara

ESF-projekt

Pågående
2019 – 2022
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker

Projekt Klara riktar sig till långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor och sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunerna Oxelösund, Flen, Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna. Projektet startar den 1 september 2019 och pågår till 30 juni 2022. Projektet har en budget på ca 45 miljoner…

Läs om insatsen

Personer som arbetar

Drivhuset

Insats

Pågående
2017 – 2020
Oxelösund

RAR har beslutat att avsätta 1,6 miljoner kr till insatsen "Drivhuset". Insaten kommer att genomföras under en period på 25 månader. Drivhuset har som syfte att ungdomar ska få rätt typ av stöd och ökad tillgänglighet till stödinsatser på en plats, utan att hänvisas till olika……

Läs om insatsen

SIKTA

Insats

Pågående
2020-2022
Katrineholm, Flen, Vingåker

Syftet med SIKTA är att starta en verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering för gruppen som idag uppbär försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning i våra tre kommuner i Västra Sörmland och som bedöms vara i behov av och redo för aktuell insats. Detta ska ske genom tillvaratagande…

Läs om insatsen

Rättinsats.se

Insats

Samverkansmodell
Pågående
2019 – 2020
Eskilstuna

RAR har beslutat att avsätta 2 miljoner kr till insatsen "Rättinsats.se". Insatsen ska genomföras under perioden 1 september 2019 till 31 augusti 2020. Rättinsats.se är en insats med syfte att skapa och utveckla en samverkansmodell i första hand för personer som är inskrivna under katagorin 14…

Läs om insatsen

Processledare i GNOT-området

Insats

Processledning
Pågående
2016 – 2020
Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa

RAR avsätter 1.721.000 kronor för finansiering av processledare till de lokala samverkansgrupperna i GNOT-området (= Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa) under perioden 2016-07-01--2018-06-30. Processledaren ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som…

Läs om insatsen

Processtöd/ledare i KFV-området

Insats

Processledning
Pågående
2014 – 2020
Katrineholm, Flen, Vingåker

De lokala samverkansgrupperna (LSG) i KFV-området (=Katrineholm-Flen-Vingåker) får 1.547.000 kronor för processtöd under perioden 2014-03-01--2016-02-28. Processtödet ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler…

Läs om insatsen

Processtöd/ledare i Eskilstuna – Strängnäs

Insats

Processledning
Pågående
2014 – 2020
Eskilstuna, Strängnäs

De lokala samverkansgrupperna Eskilstuna och Strängnäs 1.547.000 kronor för processtöd under perioden 2014-07-01--2016-06-30. Processtödet ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska…

Läs om insatsen


Dela med dig av sidan