Insatser

Här samlas alla pågående insatser och genomförda insatser.

Steg för steg


Pågående
2021 - 2022
Gnesta
RAR-insats

Gnesta kommun, Socialförvaltningen, Stöd och vägledning i samarbete med Arbetsförmedlingen driver insatsen steg för steg till arbete. Insatsen pågår under perioden 20210501–20221231 och budget omfattar ca 2,7 miljoner kr. Målgruppen är i första hand individer som bedöms klara ett reguljärt…

Läs om insatsen

Trappan mot arbete


Pågående
2021 - 2023
Trosa
RAR-insats

Insatsen ”Trappan mot arbete” startas 2021-03-01 och pågår under två år tom 2023-02-28. Projektägare är Trosa kommun (Arbetsmarknadsenheten, Integration samt försörjningsstöd) i samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala arbetsgivare. RAR finansierar insatsen och budget omfattar 1 205 000 kr.…

Läs om insatsen

Slussen


Pågående
2021 - 2023
Nyköping
RAR-insats

Campus-slussen ska starta tre deltagaromgångar per år med ca 12–15 personer per omgång. Varje period löper över tre månader med träffar under ca 30–35 timmar per vecka. Projektperioden i sin helhet är 2021-01-11 till 2023-03-31. Campus-slussen är en samverkansinsats mellan Vuxenutbildningen,…

Läs om insatsen

Nyttiga affärer 2.0


Pågående
2020 - 2022
Nyköping
RAR-insats

Nyttiga affärer 2.0 finansieras med två miljoner av Samordningsförbundet RAR. Insatsen ägs av Region Sörmland och genomförs i samverkan med Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Coompanion Sörmland.

Läs om insatsen

Jämställdhet och vård i egen regi


Pågående
2020 - 2021
Eskilstuna
RAR-insats

En insats som bedrivs i samverkan mellan Region Sörmland och Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna Kommun. Projektet startade i oktober 2020 och pågår tom december 2021. Samordningsförbundet RAR finansierar projektet med 500 000 kr.

Läs om insatsen

NUVAS – Nyköpings Unga Vill Arbeta och Studera


Pågående
2021 - 2022
Nyköping
RAR-insats

Att hitta, stödja/coacha och lotsa dessa unga vuxna vidare till andra aktörer och insatser och hjälpa dem bryta isolering och utanförskap

Läs om insatsen

Steget före


Pågående
2021 - 2022
Nyköping
RAR-insats

Habiliteringsverksamheten, Region Sörmland är insatsägare för en samverkansinsats med Försäkringskassans avdelning aktivitetsersättning. Projektet kommer att pågå under ett och ett halvt års tid och har en budget på ca 1 500 000 kr. Insatsledare är två kuratorer på habiliteringsmottagningen i…

Läs om insatsen

Likes


Pågående
2020 - 2022
Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Vingåker
ESF-projekt

Likes är ett initiativ för att bemöta två centrala samhällsutmaningar: arbetslöshet och personalbrist inom barn och äldreomsorg. Tillvägagångssättet är att skapa enklare utbildningar som leder till enklare arbeten inom ovan nämnda branscher.

Läs om insatsen

Långa sjukfall


Pågående
2020 - 2022
Region Sörmland
RAR-insats

Med start 4 maj 2020 och två år framåt genomför Försäkringskassan och Region Sörmland en gemensam riktad samverkansinsats med fokus på långa sjukfall, d v s sjukfall som är ett år eller längre.

Läs om insatsen

Klara


Pågående
2019 - 2022
Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Oxelösund, Vingåker
ESF-projekt

Projekt Klara riktar sig till långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor och sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunerna Oxelösund, Flen, Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna. Projektet startar den 1 september 2019 och pågår till 30 juni 2022. Projektet har en budget på ca 45 miljoner…

Läs om insatsen


Dela med dig av sidan