Insatser

Här samlas alla pågående insatser och genomförda insatser.

SIKTA

Insats

Pågående
2020-2021
Katrineholm, Flen, Vingåker

Syftet med SIKTA är att starta en verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering för gruppen som idag uppbär försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning i våra tre kommuner i Västra Sörmland och som bedöms vara i behov av och redo för aktuell insats. Detta ska ske genom tillvaratagande…

Läs om insatsen

Processledare i Lokala Samverkansgrupper (LSG)

Insats

Processledning
Pågående
2016 – 2021
Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Flen och Katrineholm

Processledaren ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med…

Läs om insatsen


Dela med dig av sidan