Inspiration

Här hittar du några inspirerande insatser som RAR Sörmland har finansierat.

Person för anteckningar på papper vid bärbar dator

Samhället vinner på att bana väg för de utlandsfödda kvinnorna

Långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor missgynnas ofta när det kommer till etableringsprocessen i samhället, vilket påverkar deras integration och möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden. Med…

Läs vidare

Bild på person som svetsar

Samverkan med individen i fokus

En insikt i att människor som behövde stöd alltför ofta hamnade mellan stolarna och där det kunde finnas lika många individuella planer som det fanns aktörer, ledde till att Drivhuset i Oxelösund…

Läs vidare

Personer samtalar runt ett bord

Avstamp mot ett friskare Sörmland

Sjuktalen i Sörmland är högre än riksgenomsnittet. Som i ett led i arbetet för att minska sjukskrivningarna och skapa bättre samverkan för en hållbar arbetsmiljö träffades beslutsfattare i Sörmland…

Läs vidare