Bild på person som svetsar
Bild på person som svetsar

Samverkan med individen i fokus

En insikt i att människor som behövde stöd alltför ofta hamnade mellan stolarna och där det kunde finnas lika många individuella planer som det fanns aktörer, ledde till att Drivhuset i Oxelösund invigdes 2017. Med målet att samlas med individen i fokus och utgå från den enskildas behov har man kunnat samverka på ett helt nytt sätt.

Läs mer om insatsen
Fika

Film om insatsen

Film om insatsen


Människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och egen försörjning har nästan alltid många samhällskontakter igång samtidigt för att få rätt hjälp och stöd. Cecilia Söderqvist och Morgan Andersson från Oxelösunds kommun identifierade behovet och såg också möjligheten till att prova en lösning i form av en arena där fokus är att ge varje individ en gemensam plan för självförsörjning, oavsett hur många myndigheter som var involverade. Ett nytt arbetssätt, som med hjälp av finansiering från RAR, blivit etablerat och framgångsrikt i form av Drivhuset Oxelösund.

– Vi upplevde helt enkelt att personer ramlade mellan stolarna då myndigheterna hade sina egna planer, och såg att vi behövde sätta oss tillsammans. Ibland försvann personerna helt och ingen visste var de tog vägen, säger Morgan Andersson, rektor på Drivhuset.

Möte
Personer har möte vid dator
Personer som pratar
Personer som pratar

Just viljan att jobba tillsammans är något som visat sig vara en av framgångsfaktorerna.

– Vi är bra på att samarbeta och samverka och bekväma med att jobba med personer utanför vår egen organisation och hitta lösningar tillsammans, säger Cecilia Söderqvist, enhetschef.

På Drivhuset samlas ungdomar och vuxna på väg mot studier och arbete. Verksamheten är placerad på Campus Oxelösund och har varit välbesökt av alltifrån deltagare till arbetsmarknadsminister och statsminister Stefan Löfven. Och resultaten talar sitt tydliga språk.

– Det har inneburit snabbare vägar för dem vi är till för. De flesta personer får en handlingsplan om de inte redan har det. Handlingsplanen leder till självförsörjning men det kan också vara studier först och sedan jobb. Fler medborgare söker, deltar och klarar yrkesutbildningar här på Campus, säger Morgan Andersson.

Bild på tidningsartikel
Artikel om när Stefan Löfven besökte Drivhuset från tidningen Södermanlands Nyheter.

Genom att sätta samman kompetens till multikompetenta team kan individen få rätt stöd och insatser redan från början. Deltagare vittnar om hur man känner sig sedda och trygga och får en chans att komma in i samhället. Dessutom, berättar Cecilia Söderqvist, upplever många att förtroendet för myndigheter ökat.

– Utvecklingen är positiv och jag ser att nästa steg är ännu bredare samarbete med fler myndigheter så som Försäkringskassan och Region Sörmland, men också med näringslivet. Det är också något vi kommer att fokusera på och jobba för framöver.

Arbete
Hand som slipar metall
Personer som arbetar
Två personer arbetar som svetsare

Fakta: Drivhuset

  • Drivhuset är en samverkansarena för unga och vuxna som saknar egenförsörjning och som är på väg mot studier eller arbete. RAR Södermanland finansierar en projektledarroll för verksamheten under en period om 36 månader.
  • Drivhuset har sin bas på Campus Oxelösund.