Webbinarium om BIP-projektets resultat

Den 11 maj 2021 bjöd RAR in till ett webbinarium om det danska BIP-projektets resultat. Webbinariet anordnades inom ramen för en förstudie finansierad av Europeiska socialfonden.  BIP står för Beskæftigelses Indikator Projekt (på svenska: jobb/sysselsättningsindikator-projekt). Under åren 2011–2016 studerade man cirka 4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter i Danmark. Projektet är internationellt sett den största studien som tittat på vilka faktorer som leder till arbete. Projektet leddes av Væksthusets Forskningscenter i Köpenhamn där Charlotte Liebak Hansen är forskningschef. På webbinariet redovisade hon resultaten från det uppmärksammade projektet. Se bildspel och frågor och svar nedan.


Personalutbildning i att leda hälsoskola

Under februari 2021 erbjöd RAR en kostnadsfri personalutbildning på distans i att leda hälsoskola. Utbildningsledare var Helena Rennemark. 

Om hälsoskola

Hälsoskola är en arbetsmetod som handlar om att förmedla hälsoinformation till grupper med utrikesfödda personer. Kulturella faktorer påverkar både hälsan och möten med sjukvården, och har relevans i frågan om jämlik hälsa i befolkningen. Hälsa och förmåga att hantera hälsa är också en viktig och på senare tid uppmärksammad faktor i integrations- och arbetsmarknadsetableringsprocessen.