Medial uppmärksamhet

Samordningsförbundet RAR uppmärksammas medialt idag med anledning av världsdag för suicidprevention. Läs den digitala artikeln här: https://www.folkhalsasverige.se/psykisk-halsa/samordnade-insatser-bryter-utanforskap-och-skapar-sysselsattning-i-sormland/

Motivet till att vi är med är vi arbetar suicidpreventivt genom att vi bidrar till att bryta ett utanförskap i våra insatser som leder till minskad psykisk ohälsa. Kul att samordningsförbunden uppmärksammas och lyfts!

Det RAR-ägda och ESF-finansierade projektet LIKES uppmärksammas också i Aftonbladets bilaga - så spring och köp!

bild på artikeln


Beviljade ESF-medel till Sörmland

Alla ESF-ansökningar som RAR hjälp till att skriva, mot den nyligen avslutade utlysningen ”Kompetensutveckling för varslade och permitterade” har blivit beviljade. Pressmeddelandet kom den 29 maj . De organisationer som fått sina ansökningar beviljade är Viadidakt i Katrineholm/Vingåker 5,4 miljoner kr, STUA Sörmlands Turismutveckling AB 4 miljoner kr samt MITC Mälardalens Industrial Tecnology Center i Eskilstuna. Av dessa har RAR medverkat i framskrivning av Viadidakts och STUAs ansökningar.


ESF-stöd ska lindra effekten av coronakrisen

RAR Sörmland har skrivit en ansökan på rekordkort tid. Det gäller Svenska ESF-rådets PO-1 utlysning ”kompetensutveckling under och efter coronakrisen”, som omfattar 56 miljoner kronor utan krav på medfinansiering, läs utlysningen här. Viadidakt, Katrineholms och Vingåkers förvaltning för arbetsmarknad och vuxenutbildning, ska äga ett lokalt utbildningsprojekt riktat mot industriföretag som tvingats varsla eller permittera personal om ansökan godkänns. Följ länken för att läsa ansökan i sin helhet: Ansökan Viadidakt. Projektet planeras starta redan 1 juni. RARs EU-strateger har suttit i dagar och skrivit intensivt för att få in ansökan före deadline. Arbetet har fått medial uppmärksamhet i Katrineholms-kuriren. Läs artikeln här