Genomlysning av samordningsförbundet RAR Sörmland.

Tranquist utvärdering har i samarbete med Payoff sammanställt en slutrapport som nu finns att läsa här. I den redogörs för resultaten av RAR:s insatser under perioden 2014-2019. Genomlysningen utgår från tre delar: portföljanalys av genomförda insatser, intressentanalys med fokus på uppfattningar hos nyckelpersoner samt en samhällsekonomisk analys för att visa på värdet av de satsade resurserna. underlagsrapportensom är skriven av Jonas Huldt från payoff kan man läsa mer ingående om den samhällsekonomiska analysen av insatserna RAR har finansierat. Rapporterna går att läsa nedan.

Genomlysning av RAR

Underlagsrapport samhällsekonomisk analys