Alla ESF-ansökningar som RAR hjälp till att skriva, mot den nyligen avslutade utlysningen ”Kompetensutveckling för varslade och permitterade” har blivit beviljade. Pressmeddelandet kom den 29 maj . De organisationer som fått sina ansökningar beviljade är Viadidakt i Katrineholm/Vingåker 5,4 miljoner kr, STUA Sörmlands Turismutveckling AB 4 miljoner kr samt MITC Mälardalens Industrial Tecnology Center i Eskilstuna. Av dessa har RAR medverkat i framskrivning av Viadidakts och STUAs ansökningar.