Halvdagsutbildning om integration

Den 3 mars anordnar Samordningsförbundet RAR ett seminarie om integration med två föreläsare som är bland de främsta inom området.

Karin Sheikhi, lektor i svenska som andraspråk och ämnesföreträdare
vid Mälardalens Universitet

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia vid Institutet för framtidsstudier
och generalsekreterare vid World Values Survey

 

Klicka här för att läsa inbjudan