Kommande slutkonferens Likes och Klara

Den 7 juni håller samordningsförbundet en gemensam digital slutkonferens för ESF projekten Likes och Klara.

Klicka här för att läsa inbjudan