Medial uppmärksamhet

Samordningsförbundet RAR uppmärksammas medialt idag med anledning av världsdag för suicidprevention. Läs den digitala artikeln här: https://www.folkhalsasverige.se/psykisk-halsa/samordnade-insatser-bryter-utanforskap-och-skapar-sysselsattning-i-sormland/

Motivet till att vi är med är vi arbetar suicidpreventivt genom att vi bidrar till att bryta ett utanförskap i våra insatser som leder till minskad psykisk ohälsa. Kul att samordningsförbunden uppmärksammas och lyfts!

Det RAR-ägda och ESF-finansierade projektet LIKES uppmärksammas också i Aftonbladets bilaga – så spring och köp!

bild på artikeln