Insatser

Här samlas alla pågående insatser och genomförda insatser.

testinsats 2


Pågående
2022 - 2023
Flen
ESF-projekt

testinsats 2 utdrag

Läs vidare

t Unga på väg


Pågående
2021 - 2024
Eskilstuna
RAR-insats

En insats för unga som varken arbetar eller studerar. Hjälpa och stödja unga vuxna till arbete eller studier.

Läs vidare


Dela med dig av sidan