Insatser

Här samlas alla pågående insatser och genomförda insatser.

Unga på väg


Pågående
2021 - 2024
Eskilstuna
RAR-insats

En insats för unga som varken arbetar eller studerar. Hjälpa och stödja unga vuxna till arbete eller studier.

Läs om insatsen


Dela med dig av sidan