Kalender


Mötestider 2022

Arbetsutskottet

2022-02-25 – kl. 13-15

2022-05-19 – kl. 9-11

2022-06-02 – kl. 8-9 extrainsatt

2022-09-16 – kl. 9-11

2022-09-29 – kl 16:00-16:45 extrainsatt

2022-10-13 – kl. 9-11

2022-11-25 – kl. 9-11

Styrelsemöten

2022-03-11 – kl. 13-15 extrainsatt

2022-03-18 – kl. 13-16

2022-06-16 – kl. 13-16

2022-10-28 – kl. 13-16

2022-12-08 – kl. 13-16

Medlemsmöten

2022-03-18 – kl. 9:00-10:30

2022-10-06 – kl. 9:00-10:30

Seminarium & Event

2022-09-06/07 – BIP-utbildning del 1

2022-09-20/21 – BIP-utbildning del 2

2022-11-29 – Långa sjukfall, spridningsseminarium