Kansli

RAR:s kansli, som ligger i Nyköping, leds av en förbundschef. På kansliet arbetar även en ekonom samt processledare och strateger. RAR har sedan 2016 finansierat en insats som tillsatt tre processledare.


Charlotta Skålén
Florence Rambaud

Processledare västra/ESF-strateg

073 632 92 91

florence@rarsormland.se

Kenny Sjöberg
Vedad Begovic

Processledare norra och södra/projektledare Klara

076 823 52 00

vedad@rarsormland.se

Helena Rennemark
Helena Rennemark