Kansli

RAR:s kansli, som ligger i Nyköping, leds av en förbundschef. På kansliet arbetar även en ekonom samt processledare och strateger. RAR har sedan 2016 finansierat en insats som tillsatt tre processledare.


Charlotta Skålén
Florence Rambaud

Processledare västra/strateg

073 632 92 91

florence@rarsormland.se

Helena Rennemark
Helena Rennemark
Illustration av kontaktperson
Ida Malmborg

Processledare södra

070 671 74 71

ida@rarsormland.se

Kenny Sjöberg
Vedad Begovic

Processledare norra/projektledare

076 823 52 00

vedad@rarsormland.se