Tillgänglighet för rarsormland.se

Samordningsförbundet RAR Sörmland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur rarsormland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Riktlinjer har inhämtats från sidan webbriktlinjer.se/wcag/ som är en webbplats från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samarbete med Post- och telestyrelsen.

Denna undersida uppdateras löpande.

Webbriktlinjers webbplats om WCAG (öppnas i nytt fönster)Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats (öppnas i nytt fönster)Post- och telestyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rarsormland.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss via följande e-post eller telefonnummer.

Skicka e-post till:
charlotta@rarsormland.se

Ring telefonnummer:
073 868 04 33

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

1.2.3 (A) Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

  • Videor har inte syntolkats men de har textats.

1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelningar

  • Videor har inte syntolkats.

1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

  • Sidhuvud, sidfot, innehåll samt rubriker, brödtext, tabeller och bilder är i stor utsträckning taggade. Brister kan finnas i importerat innehåll som exempelvis insatsers tabeller.

1.3.5 (AA) Märk upp vanliga formulärfält i koden

1.4.11 (AA) Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

1.4.12 (AA) Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem

2.1.1 (A) Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

2.1.2 (A) Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

2.4.1 (A) Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar

2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning

2.4.6 (AA) Skriv beskrivande rubriker och etiketter

2.5.2 (A) Gör det möjligt att ångra klick

2.5.3 (A) Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

2.5.4 (A) Erbjud alternativ till rörelsestyrning

3.1.2 (AA) Ange språkförändringar i koden

3.2.1 (A) Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

4.1.1 (A) Se till att koden validerar

4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

4.1.3 (AA) Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 20-09-2020.

Innehåll som inte är tillgängligt

[
Bristande förenlighet med lagkraven

[Problem vid {<användningssituation>}

  • {<beskrivning av innehåll och problem>}
    …]

 [Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]
]

[
Oskäligt betungande anpassning

{<organisation>} åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

{<beskrivning av innehåll och motivering till åberopande av undantag>}
]

[
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

{<beskrivning av innehåll>}
]


Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 20-04-2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29-04-2020.