Insatser

Här samlas alla pågående insatser och genomförda insatser.

Steg för steg


Pågående
2021-2022
Gnesta

Gnesta kommun, Socialförvaltningen, Stöd och vägledning i samarbete med Arbetsförmedlingen driver insatsen steg för steg till arbete. Insatsen pågår under perioden 20210501–20221231 och budget omfattar ca 2,7 miljoner kr. Målgruppen är i första hand individer som bedöms klara ett reguljärt…

Läs om insatsen

Trappan mot arbete


Pågående
2021-2023
Trosa

Insatsen ”Trappan mot arbete” startas 2021-03-01 och pågår under två år tom 2023-02-28. Projektägare är Trosa kommun (Arbetsmarknadsenheten, Integration samt försörjningsstöd) i samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala arbetsgivare. RAR finansierar insatsen och budget omfattar 1 205 000 kr.…

Läs om insatsen

Slussen


Pågående
2021-2023
Nyköping

Campus-slussen ska starta tre deltagaromgångar per år med ca 12–15 personer per omgång. Varje period löper över tre månader med träffar under ca 30–35 timmar per vecka. Projektperioden i sin helhet är 2021-01-11 till 2023-03-31. Campus-slussen är en samverkansinsats mellan Vuxenutbildningen,…

Läs om insatsen

Nyttiga affärer 2.0


Pågående
2021-2022
Nyköping

Nyttiga affärer 2.0 finansieras med två miljoner av Samordningsförbundet RAR. Insatsen ägs av Region Sörmland och genomförs i samverkan med Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Coompanion Sörmland.

Läs om insatsen

Jämställdhet och vård i egen regi


Pågående
2020-2021
Eskilstuna

En insats som bedrivs i samverkan mellan Region Sörmland och Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna Kommun. Projektet startade i oktober 2020 och pågår tom december 2021. Samordningsförbundet RAR finansierar projektet med 500 000 kr.

Läs om insatsen

Vägen till självförsörjning

Insats

Genomförd
2020
Nyköping

Nyköpings kommun har i samverkan med Arbetsförmedlingen initierat utvecklingsarbetet Vägen till självförsörjning, ett pilotprojekt som vänder sig till både in- och utrikesfödda. Arbetsförmedlingens och kommunens samverkan ska skapa möjligheter för de arbetssökande att öka sin självförsörjning…

Läs om insatsen

Rättinsats 2.0

RAR-insats

Pågående
2020-2021
Eskilstuna

I insatsen arbetar tre personer varav två tillhör Eskilstuna Kommun och en från Arbetsförmedlingen. Personerna utgör ett team som alla ansvarar för egen verksamhet av deltagare men som samverkar med varandra i att stötta deltagarna bort från försörjningsstöd.

Läs om insatsen

NUVAS – Nyköpings Unga Vill Arbeta och Studera


Pågående
2021-2022
Nyköping

Att hitta, stödja/coacha och lotsa dessa unga vuxna vidare till andra aktörer och insatser och hjälpa dem bryta isolering och utanförskap

Läs om insatsen

Steget före


Pågående
2021-2022
Nyköping

Habiliteringsverksamheten, Region Sörmland är insatsägare för en samverkansinsats med Försäkringskassans avdelning aktivitetsersättning. Projektet kommer att pågå under ett och ett halvt års tid och har en budget på ca 1 500 000 kr. Insatsledare är två kuratorer på habiliteringsmottagningen i…

Läs om insatsen

Hälsofrämjande Etablering

ESF-projekt

Pågående
2017-2021
Eskilstuna

Hälsofrämjande etablering är ett nationellt samverkansprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. SKR är projektägare och projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs om insatsen


Dela med dig av sidan