Insatser

Här samlas alla pågående insatser och genomförda insatser.

Processledare ESF-ansökan Integration högutbildade – Strängnäs

ESF-projekt

Processledning
Genomförd
2015
Strängnäs

Den lokala samverkansgruppen i Strängnäs har beviljats RAR-medel till en processledare att leda förstudien "New Bright Future". Förstudien ska skapa en plattform för högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer. Plattformen ska ge fler nyanlända en introduktion till arbetslivet i Strängnäs.…

Läs om insatsen

Processledare ESF-ansökan Integration – Katrineholm/Vingåker

ESF-projekt

Processledning
Genomförd
2015
Katrineholm, Vingåker

RAR finansierar en processledare med uppdrag att förbereda de organisationer, som ska samverka kring en projektsatsning för arbetslösa utrikesfödda personer. Vidare ska processledaren leda en lokal arbetsgrupp som ska utforma en ESF-ansökan för Katrineholm/Vingåker samt ingå i den arbetsgrupp…

Läs om insatsen

Processledare ESF-ansökan Integration – Flen

ESF-projekt

Processledning
Genomförd
2015
Flen

RAR avsätter medel för en processledartjänst. Dels ska en kommunövergripande ESF-ansökan förberedas dels ska en förstudie avseende insatser för integration i Skjortans allaktivitetshus genomföras. Processledaren ska även ingå som kommunens representant i Regionförbundets och RAR:s arbetsgrupp,…

Läs om insatsen

Processledare ESF-ansökan Integration – Nyköping/Oxelösund

ESF-projekt

Processledning
Genomförd
2015
Nyköping, Oxelösund

RAR avsätter medel för en processledare, som ska leda arbetet med att utforma en ansökan för ett ESF-projekt. Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt, som bidrar till att förkorta nyanländas etableringstid på arbetsmarknaden. Erfarenheterna i projektet ska spridas i…

Läs om insatsen

Processledare ESF-ansökan Integration – Eskilstuna

ESF-projekt

Processledning
Genomförd
2015
Eskilstuna

RAR avsätter medel för en processledartjänst. Processledaren ska dels förbereda Eskilstunas ansökan för ett kommunöverskridande ESF-projekt dels ansvara för en förstudie avseende insatser för integration i Eskilstuna. Processledaren ska även ingå som kommunens representant i Regionförbundets…

Läs om insatsen

SSI – Suggestopedisk Språkinlärning

ESF-projekt

Vägledning
Genomförd
2017 – 2019
Eskilstuna, Katrineholm

RAR har under flera år arbetat för att introducera suggestopedi, som är en alternativ språkinlärningsmetod inom SFI (svenska för invandrare). Under perioden 2017-02-01-2019-06-30 har RAR beviljats ESF-medel för utvärdering av metoden. För att kunna jämföra resultatet av denna utbildningsmetod…

Läs om insatsen

Personer som arbetar

Drivhuset

Insats

Projektledning
Genomförd
2017 – 2020
Oxelösund

RAR har beslutat att avsätta 1,6 miljoner kr till insatsen "Drivhuset". Insaten kommer att genomföras under en period på 25 månader. Drivhuset har som syfte att ungdomar ska få rätt typ av stöd och ökad tillgänglighet till stödinsatser på en plats, utan att hänvisas till olika……

Läs om insatsen

TUNA – Nyköping-Oxelösund

Insats

Samordning
Genomförd
2016 – 2018
Nyköping, Oxelösund

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet i Eskilstuna. Nu avsätter RAR medel under en tvåårsperiod…

Läs om insatsen

TUNA – Katrineholm/Flen/Vingåker

Insats

Samordning
Genomförd
2015 – 2018
Katrineholm, Flen, Vingåker

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet i Eskilstuna. Nu avsätter RAR medel under en tvåårsperiod…

Läs om insatsen

TUNA – Strängnäs

Insats

Samordning
Genomförd
2015 – 2016
Strängnäs

Hösten 2008 startade TUNA (Träning Utveckling Nära Arbetslivet) i Eskilstuna som ett RAR-finansierat projekt inom arbetsförberedande rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Sedan våren 2012 är TUNA en del av ordinarie verksamhet. Nu avsätter RAR medel under ett och ett halvt år för att…

Läs om insatsen


Dela med dig av sidan